Hej Thomas Nyström!

Engelska

I en serie personporträtt presenterar vi här personalen på biblioteket närmare för alla våra läsare och kunder. Vilka är det som jobbar på biblioteket egentligen? Och vad gör dom där? Följ med och lär känna dina bibliotekarier! Först ut: Thomas Nyström som började på Biblioteket den 7 januari 2015. Här får han svara på fem frågor:thny
Vad gjorde du innan du började här?
Jag kommer närmast från KTH Biblioteket där jag bland annat jobbade med undervisning i kursen Källkritisk informationshantering och litteraturstudier. Att jobba med undervisning handlar väldigt mycket om att utvärdera och utveckla det som lärs ut. Hur kan kursens struktur och uppgifter få kursdeltagare att aktivt delta och arbeta mot kursens lärandemål. Hur kan vi förbättra kursens struktur, aktiviteter och material. Något jag strävade efter var att likrikta och skapa alignment mellan kursens olika delar.

Förutom utbildning jobbade jag också med Bibliotekets webb. Både när det gäller redaktionella nyhetsuppdateringar och att förbättra webbens struktur och navigering.

Jag bemannade bibliotekets lånedisk och sökverkstad, det var främst studenter som kom till dessa men även enstaka doktorander och forskare.

Vad jobbar du med här på Biblioteket?
Jag jobbar främst med forskarstöd. Forskarstöd kan vara att utföra sökuppdrag åt forskare och forskargrupper; eller att hitta och presentera citeringsdata. Det är två uppgifter jag arbetat med nu sedan jag kom hit. Jag kommer också att arbeta med att informera. Ett exempel kan vara bloggen Forskningsrelaterat där jag kommer tipsa om saker som kan vara bra att tänka på kring publicering som vilka databaser som indexerar tidskriften en forskare vill publicera sig i. Jag kommer också att arbeta med Högskolans nya digitala arkiv DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) samt informera om parallellpublicering och publicering i Open Access.

Vad är största utmaningen med nya jobbet?
Hmm, att förstå organisationen; samt att utveckla forskarstödet. Dessa två saker hör ihop, jag måste sätta mig in i organisationen för att kunna se vad som är bra och sedan sträva efter att göra det ännu bättre. Vad erbjuder vi för stöd nu? Kan vi skala upp det? Hur informerar vi om detta stöd?

Vad gör jag på fritiden?
De senaste dagarna har jag flyttat. I samband med flytten bestämde jag mig för att köpa och bygga ihop en ny stationär dator. Jag läste också en väldigt bra bok som jag hade svårt att lägga ifrån mig. Nu har jag läst ut boken och byggt datorn. Nästa steg är att måla lägenheten…

Har du något boktips som du vill dela med dig av?
Alastair Reynolds “Revelation Space” (boken jag läste nu under flytten) och Vernor Vinge “A Deepness in the Sky”.

Text: Thomas Nyström & Katharina Nordling
Foto: Katharina Nordling

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *