Besök från Rwanda

Under hösten 2014 och våren 2015 har vi på biblioteket haft förmånen att ha flera olika besök av bibliotekarier och annan bibliotekspersonal från The University of Rwanda.

Anledningen till dessa besök bottnar i det SIDA-finansierade femåriga samarbetsprojekt mellan biblioteket på University of Rwanda (UR) och Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås som inleddes hösten 2013.

Besök från Rwanda
Marguerite och Febronie, bibliotekschefer i Rwanda, på besök i Borås december 2014. Här tillsammans med Berthilde som är den första doktoranden från Rwanda vid Bibliotekshögskolan.

 

 

Syftet med projektet är att locka hit doktorander och masterstudenter med förhoppningen om att bidra till uppbyggandet av ämnet biblioteks- och informationsvetenskap i Rwanda.  En naturlig del av detta är så klart besök hos oss här på biblioteket.

Veronica Trépagny, internationell koordinator på Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, som är projektledare för den svenska delen av projektet säger att man till exempel har fått veta att masterstudenter på The University of Rwanda hittills inte har utnyttjat biblioteket särskilt mycket, inte förrän samma termin som de skriver sin masteruppsats.

Detta är också en av många många saker som vi diskuterat med de bibliotekarier från Rwanda som varit hos oss här på biblioteket. Vi har försökt sett till att de besökande har fått träffa så många som möjligt av vår personal för att på så sätt få svar på de frågor de haft, tillräckligt djupt och av rätt person.

Bibliotekshögskolan vill inspirera biblioteken vid University of Rwanda  till att introducera biblioteket och dess möjligheter mycket tidigare, gärna redan under utbildningens första termin. Man vill bidra till att biblioteket blir en bättre resurs för forskare och studenter. Ett starkare forskningsbibliotek gynnar såklart forskningskompetensen. Vi som praktiserande bibliotek hjälper så klart gärna till att svara på de frågor som kan tänkas uppstå kring detta.

Marguerite och Febronie

 

Marguerite och Febronie tittar runt på högskolan

 

 

 

 

Läs mer:

Text: Christel Olsson / Bild: Veronica Trépagny

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *