Rapport från Öppet hus

Engelska

Under förra veckan bjöd Biblioteket in till Öppet hus för all personal på högskolan – här kommer en kort rapport från evenemanget. Under två timmar fanns merparten av de anställda på biblioteket tillgängliga för att visa och diskutera vilket stöd biblioteket kan erbjuda anställda vid högskolan. Centrum för tillställningen var Biblioteksloungen där det bjöds på fika och minglades och diskuterades.

karin_jurgen2 Två fasta punkter fanns under de timmar som Öppet hus arrangerades. Det var Thomas Nyström (bibliotekarie som fokuserar på publicering och forskarstöd i sitt dagliga arbete) som vid två tillfällen höll en presentation på temat Vetenskaplig publicering. I sin presentation pratade Thomas bland annat om olika metoder och hjälpmedel för att välja tidskrift för publicering. Dessutom talade han också om rektor_chefH-index och visade praktiskt hur H-index för Högskolan i Borås skiftar mellan olika databaser.

Under minglet diskuterades frågor om undervisning i informationssökning, kurslitteratur, stöd till studenter med läsnedsättning, BrowZine, informationssökning och mycket annat. Och en och annan besökare blev varse nya saker som biblioteket kan hjälpa till med.

Utöver detta anordnades också en tipspromenad med frågor om Biblioteket och verksamheten, vinnare av denna blev Niina Hernandez.

Text & bild: Katharina Nordling

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *