Läs en kursbok som e-bok!

Flera av de kursböcker som finns i bibliotekets samlingar finns som e-bok. Idag tipsar vi om hur man går till väga för att komma åt de kursböcker som finns som e-bok via två av våra e-boksplattformar. En populär e-bok som du hittar på plattformen Ebrary är Information design : an introduction av professor Rune Pettersson. Det är en kursbok för informationsdesigners, teknikskribenter och andra som vill producera information och läromedel. Den finns även i tryckt format som ett kursref i biblioteket men e-boksformatet gör att den kan läsas av fler samtidigt! Men hur funkar det med e-böcker egentligen? Hur läser man den här boken?

COLOURBOX3092836

De flesta av våra e-böcker är sökbara via bibliotekets söktjänst Summon. Om inte, så direkt via våra olika e-boksleverantörer. Vi har ganska många men några av de mest använda är Ebrary, Elib, Dawsonera och Safari. Det kan se lite olika ut vad gäller nedladdning, utskrifter, möjligheter att markera och skriva anteckningar etc. De flesta går både att läsa online eller ladda ner på datorn men även till mobilen och surfplattan. Läs mer här! För att kunna läsa en e-bok behövs oftast ett gratis program, antingen Adobe Reader eller Adobe Digital Editions och då behöver du dessutom skaffa ett Adobe ID. Det fungerar för de flesta e-boksplattformar. För surfplattan går det bra att använda apparna Bluefire Reader, Adobe Digital Editions (ADE) och Adobe Reader men och även här gäller det att ha ett Adobe ID. 

Just denna bok, Information design: an introduction, läses via Ebrarys plattform dit du kommer när du klickar på titeln eller länken fulltext i Summons träfflista. Boken kan streamas direkt från sidan eller laddas ner till båda dator och mobil enhet som t.ex. surfplatta. Vill du göra det sistnämnda måste du skaffa ett konto hos Ebrary, det är gratis och gör att du utöver att ladda ner boken även utnyttja olika funktioner som t.ex att göra länkar och noteringar. Klicka på sign in och följ instruktionern. Om du läser Ebrary-böcker via surfplattan använder du någon av apparna ADE eller Bluefire reader.

ebrary

En annan kursbok som är välanvänd är Sjukdomsvärldar: om människors erfarenhet av kroppslig ohälsa, redaktörer är Bengt Richt och Gunilla Tegern. Boken bygger på berättelser från personer som lever med olika former av långvarig och ibland svår kroppslig ohälsa. Den hittar du på en helt annan e-boksplattform som heter Elib. Det är en svensk leverantör som biblioteket har sedan några år tillbaka. Det fungerar på ungefär samma sätt att läsa boken, du söker fram den i Summon och följer länken, där ombeds du att logga in (även om du sitter på högskolan och läser) med dina vanliga användaruppgifter du har på skolan och boken lånas ett visst antal dagar. Böckerna måste läsas via  Adobe Digital Edition på datorn eller någon av apparna på surfplattan.

elib

Låter det krångligt? Första gången du använder e-böcker måste du skaffa ett Adobe ID och ladda ner de program som behövs för att kunna läsa boken, eventuellt skaffa ett konto hos en leverantör för att kunna använda fler funktioner. Men nästa gång du läser en e-bok har du redan gjort det mesta jobbet och boken är klar att läsas! Många ser fördelarna med e-boken: att den (i de flesta fall) kan läsas av många samtidigt, att du inte behöver bära runt på en massa böcker utan det räcker med datorn eller en surfplatta. Men orkar man läsa en hel bok på skärmen? Det är lite av en vanesak att läsa e-böcker och de gör sig i de flesta fall bättre på en surfplatta eller läsplatta istället för på dataskärmen. Just kursböcker kanske man heller inte sträckläser utan tar ett kapitel här och ett kapitel där. Prova får du se!

Text: Lena Holmberg
Bild: Colourbox och Lena Holmberg

Surfande bibliotekarier i Loungen

Förra veckan hade vi besök av Surfande bibliotekarie i vår Lounge.  Här på BLR har ett projekt pågått sedan början av 2012 där en del av vår personal gått runt i biblioteket och med surfplattor i hand hjälpt studenter och andra kunder ute i biblioteket. Det har rört sig om allt från att hitta den där boken man inte hittar på hyllan till att söka upp en vetenskaplig artikel. Det som skiljer sig är att det är vi som kommer till våra studenter snarare än att de går till oss i informationsdisken. Projektet drivs tillsmmans med Chalmers bibliotek och Göteborgs Stadsbibliotek och är finansierat av Kungliga Biblioteket. Tiden för det gemensamma projektet går ut här i vår men vi på BLR tycker att det har varit ett roligt sätt att arbeta på och hoppas kunna driva någon typ av liknade arbetssätt i framtiden.

Text: Christel Olsson

Surfande bibliotekarier på konferens!

Just nu pågår Mötesplats Borås Profession-Forskning på Högskolan i Borås. I eftermiddag kl 13.15 – 15.00 presenterar vi vårt pågående projekt Surfande Bibliotekarier i sal M506.

Hoppas vi ses!

Hälsar de Surfande bibliotekarierna på BLR

Surfande bibliotekarier!

IN ENGLISH

I början av terminen drar vi igång ett projekt som vi har kallat för Surfplatteprojektet, där vi kommer att använda surfplattor, så som tex iPad, som verktyg vid mötet med våra kunder. Detta är ett projekt som vi genomför tillsammans med Chalmers bibliotek och Göteborgs stadsbibliotek och projektet finansieras av Kungliga Biblioteket. Vi genomförde en enklare pilottest redan i maj så du kanske redan har stött på oss?

Projektet går ut på att studera hur surfplattorna kan användas i mötet med våra användare då de söker information. Praktiskt går det till så att några av oss bibliotekarier är tillgängliga där du behöver oss, d.v.s. någonstans runt om i biblioteket, kanske bland bokhyllorna, din studieplats eller kanske i vårt Lounge. Du behöver alltså inte nödvändigtvis komma ner till informationsdiskarna på plan 2 för att få hjälp.

Vi kommer att gå runt i biblioteket några timmar om dagen redo att hjälpa dig.  Det enda vi ber om är att du efter att du (förhoppningsvis) fått den hjälp du behövde, fyller i en väldigt kort enkät om hur du upplevde situationen och tjänsten. Enkäten är så klart anonym och även om du kontaktar oss fler gånger så ser vi gärna att du fyller i enkäten efter varje gång.

Projektet kommer att pågå under hela höstterminen och en bit in på vårterminen. Vi kommer att kännas igen på våra rosa t-shirts, och du är välkommen att fråga oss allt som har med dina studier att göra. Vi ska göra vårt bästa för att försöka hjälpa dig.

Du är så klart fortfarande välkommen till plan 2 och våra bibliotekarier där.

Rörliga och surfande!

BLR deltar just nu i ett projekt om Surfplattors användningsområden på bibliotek. Tillsammans med Chalmers bibliotek och Göteborgs stadsbibliotek ska vi under 2012 och en bit in på 2013 undersöka och utveckla användandet av surfplattor i det dagliga arbetet .

Projektet är finansierat av Kungliga biblioteket och i ansökan står att läsa: “Projektet syftar till att undersöka användningen av surfplattor både inom biblioteksundervisningen och inom bibliotekets service och informationsarbete mot studenterna. Projektet avser även att undersöka hur surfplattor kan medverka till att förbättra bemötandet av studenter i samband med informationsförmedling.”

BLR:s fokus kommer att ligga på hur vi kan använda surfplattor som mobila informationsdiskar i referens- och informationssökningsarbetet. Tanken är att vi ska bli mer rörliga och kunna följa med er studenter ut bland hyllorna och hjälpa till. Att vi ska finnas till hands ute i biblioteket och inte bara nere i informationspunkterna.

Chalmers fokus kommer ligga mer på hur man använder surfplattor i undervisningssituationer. Göteborgs stadsbibliotek står inför en spännande tid då stadsbiblioteket kommer att ha stängt på grund av ombyggnad fram till 2014. Biblioteket kommer att “flytta ut på stan” till en rad olika lokaler och några av dessa tillfälliga mindre bibliotek kommer att förses med surfplattor. Elin Nordh, som är projektledare för Göteborgs stadsbiblioteks medverkan, skriver i sitt senaste inlägg:

“Vi kommer ha Ipads både för personalen och för besökarna. För besökarna kommer det att finnas Ipads laddade med appar som passar barnen. Eftersom det blir begränsat med utrymme i lokalen, så provar man här att ha bara en informationsdator och ser hur man klarar sig med en Ipad som komplement.”

Här på BLR håller vi PRECIS just nu på att bestämma exakt vilka surfplattor vi sa använda inom projektet. Sedan är det bara att ge sig ut i biblioteket. Vi ser fram emot att träffa er bland hyllorna!

Mer information om arbetet och våra reslutat kommer komma lite då och då under projekttiden.

Hälsar Christel