Expert på utbildning och lärande

Kungliga Biblioteket (KB) har bett SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) att utse personer till ett antal grupper för inflytande för nationell biblioteksutveckling och samverkan. Totalt kom det in över 80 namnförslag till de sammanlagt nio grupperna.

Vi är så stolta och glada att kunna meddela att BLR:s Malin Utter har utsetts till ledarmot i expertgruppen för utbildning och lärande. Förutom Malin sitter Daniel Gunnarsson från Högskolan i Jönköping och Jan Hjalmarsson från Södertörns högskola med i denna grupp.

Läs mer på SUHF:s webbplats

Malin pratar informationskompetens i USA

Just nu befinner sig vår egen Malin Utter i Savannah, USA på konferensen Georgia International Conference on Information Literacy. Malin har under sin högskolepedagogiska grundkurs på Högskolan i Borås gjort en undersökning om informationskompetens bland våra internationella studenter. Malin arbetar med undervisning här på BLR och har många gånger tyckt att det är svårt att veta vilken nivå undervisningen ska ske på när det gäller våra inresande studenter, vad kan de om informationskompetens? Efter ett kort diagnostiskt prov via Ping Pong för en grupp masterstudenter delades dessa in i olika grupper och undervisningen anpassades efter deras förkunskaper.

Malin fick tips om den här konferensen och skickade in ett paper, nu är hon på plats för att redovisa vad hon kom fram till under sitt projektarbete.

Hallå Malin! Fanns det någon nackdel med det här tillvägagångsättet?

Ja egentligen skulle varit fler grupper. Med bara två grupper hamnade de som hade mycket bra förkunskaper med de som var halvbra, och de som var snäppet under hamnade tillsammans med de som inte hade några förkunskaper alls.

Vad tror du att dina amerikanska kollegor kan ha för nytta av dina kunskaper inom det här området, vad ska du tipsa dem om?

Jag ska tipsa om att även om det tar mer tid att göra test och rätta efteråt m m, så ger det så mycket mer! Studenterna var också positiva och blev glada över att jag la ner arbete på att sätta dem i “rätt” grupp.

Vad tror du att du kommer att snappa upp på konferensen och ta med dig tillbaka till oss?

Jag hoppas få med mig en massa inspiration för att göra undervisningen här på BLR ännu bättre!