Kolla in våra Ämnesguider!

Sedan hösten 2016 har vi på biblioteket gjort ämnesguider för att göra det lättare för dig som student att hitta information inom ditt ämne.

Vi har i skrivandets stund tolv färdiga guider och du når dem via en snabbingång från bibliotekets hemsida. Guiderna är lättöverskådliga och välorganiserade i en vänstermeny.

Under de olika flikarna hittar du lärobjekt som filmer och pdf-guider, tips på böcker och annat gott och blandat som passar just dig som läser på ett visst program. Det är tänkt att det inte skall ligga så mycket generell information i guiderna utan det skall vara riktad och anpassad information. Den generella informationen finns på bibliotekets hemsidor.

Ämnesguiderna är gjorda av de fem bibliotekarierna som undervisar i informationssökning på de olika programmen. Hittar du fel eller saknar någon information i guiderna är vi mycket tacksamma för återkoppling på dem.

Text & bild: Lena Wadell

Referensfråga – vad är det?

studenterVi här på biblioteket möter många studenter varje dag, vi möter er i biblioteket, via telefon och via mejl. Tillsammans har ni en mängd olika typer av frågor. Vi brukar dela in frågorna vi får i två övergripande grupper. De lite snabbare ”enklare” frågorna som tex ”var står den här boken” eller ”var kan jag skriva ut” och de lite mer omfattande frågorna som kan ta lite mer tid att svara på. De sistnämnda är vad vi på ”bibliotekariska” kallar för referensfrågor.

Här kommer några exempel på vad ni frågat oss om sista tiden:

 • Jag behöver information om tillverkningen av jeans ur ett miljöperspektiv
 • Jag letar efter böcker om hur utomhusmiljön påverkar förskolebarn ur ett genusperspektiv
 • Jag vill ha artiklar om apors förhållande till sin päls
 • Jag behöver minst 10 vetenskapliga artiklar om operationssjuksköterskans upplevelse av kontakten med anhöriga
 • Jag letar efter fakta om supramolekylära polymerer
 • Jag ska skriva uppsats om hur man bygger varumärken – var ska jag börja?
 • Jag behöver bilderböcker som behandlar temat vänskap
 • Jag ska lämna in en hemtenta om byggandet av ett uthålligt samhälle

För att vi ska kunna hjälpa er på bästa sätt så kan vi behöva ställa en del frågor, tex:

 • Hur stort är arbetet? Är det en uppsats? Ett paper? En hemtenta?
 • När ska ni lämna in? I övermorgon? Om två månader?
 • Vad har ni gjort innan? Har ni sökt själva? Var? Hur?

Om ni kommer till informationspunkten och har en fråga som vi bedömer vara lite större och ta lite mer tid så ber vi er oftast följa med till Söksupportsdatorerna som står precis bredvid. Detta är för att vi ska kunna hjälpa er bättre, då får ni individuell hjälp med just er fråga/ert problem.

Vi på biblioteket har tittat lite närmare på det här med referensfrågor, nationellt ser man att antal ställda referensfrågor har minskat i hela landet sista åren.  Undersökningar säger att ca 30 % av studenterna inte ställer de frågor de skulle vilja av rädsla för  att frågorna är för simpla och ca 30% säger att de inte vill fråga för de inte vill störa bibliotekarien. Men vet ni vad? Det finns inga ”för enkla” frågor! Eller för svåra! Och det finns inga ”dumma frågor” – bara dumma svar. Vi gör vårt bästa för att hjälpa er med just er frågeställning. Vi kanske inte alltid kan svara men då försöker vi hitta en kollega som kan. Vi är många som jobbar här, olika personer med olika kompetenser – och vi har många olika informationskällor – ca 40 000 tidskrifter, 110 000 tryckta böcker, 150 000 e-böcker, 85 databaser – och vi som jobbar här är olika bra på de olika källorna.

Och ni stör aldrig! Utan er skulle vårt jobb inte alls vara särskilt roligt. Det är ju era frågor och era tankar och idéer som gör att det är så roligt att gå till jobbet varje dag. Vi vill att ni ska känna att det alltid är lönt att komma till biblioteket och vi vill att när ni går härifrån och vi har hjälpt er att söka information, så ska det vara med förnyad entusiasm.

Så tveka inte att ställa den där frågan!

Vår Söksupport är öppen varje dag från kl 9 på morgonen till kl 16 på eftermiddagen. Oftast går det fint att komma med sina frågor ända till kl 18. Det är drop-in så det är bara att komma förbi.

Utöver Söksupporten så finns även vår Sökverkstad, den är öppen på torsdagar kl 15-16.30 i sal J418.

Varmt välkomna med era frågor!

Text: Christel Olsson

 

Oseriösa förlag kontaktar studenter

Studenter blir kontaktade av ett förlag vid namn GlobeEdit Publishing. Ett förlag som är känt för att vara oseriöst och gärna vill ha tillgång till material de kan sälja; kontakten kan se ut på följande sätt:

“I believe this particular topic could be of interest to a wider audience and we would be glad to consider publishing it.
Should the commercialisation of your work as printed book meet your interest, I will be glad to provide you with further details in an electronic brochure.”

Vanligtvis är den här typen av oseriösa publicister ute efter någon form av förskottsbetalning. I det här fallet erbjuder GlobeEdit att publicera texten gratis, problemet finns i kontraktet; som författare förlorar du rätten till ditt arbete och GlobeEdit kommer att sälja det till företag för att tjäna pengar. GlobeEdit är inte intresserad av vetenskaplig kvalitet, och de är inte intresserade av att du når fler läsare; de är snarare ute efter att begränsa tillgången till ditt arbete och gömma det bakom en form av Betalvägg. I regel är uppsatserna redan tillgängliga genom de digitala arkiv som finns på Sveriges lärosäten.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) rapporterar att även deras studenter blir kontaktade.

Var alltid försiktig när du blir kontaktad. För att citera SLU:

“Tyvärr är företeelsen inte ovanlig, det blir allt vanligare att både forskare och studenter kontaktas av oseriösa förlag. Var observant och läs på om förlag som du kontaktas av”

/Thomas Nyström

Biblioteksanvändare får bättre studieresultat!

En vanlig tanke hos studenter (enligt personlig erfarenhet och efterforskningar i bekantskapskretsen) i början av en ny termin eller vid kursstart är följande: Nu! Den här gången ska jag vara flitig och ute i god tid med alla mina uppgifter! Syftet med “satsningen” kan vara att få bättre studieresultat, att få ut mer kunskap av kursen eller kanske att bli mer effektiv och på så vis få mer tid över till annat. Sen brukar den där “satsningen” hålla lite olika länge, ibland rasar det efter några dagar, ibland håller det hela kursen/terminen igenom.

Om nu syftet med att studera mer disciplinerat är att höja dina studieresultat så kommer här ett tips på hur du kan öka på studieresultaten ändå lite mer: Använd biblioteket!

I höstas avslutades forskningsprojektet Library Impact Data Project (LIDP) vid University of Huddersfield inom vilket man studerat hur biblioteksanvändning påverkar studieresultaten. Detta gjordes genom att forskarna studerade data om studenters biblioteksanvändning (användning av e-resurser, lån och hur mycket de vistats i biblioteket) och data om deras studieresultat. Det var totalt åtta olika universitet i Storbritannien som ingick i studien. Slutsatsen blev att det finns en klar korrelation mellan hög biblioteksanvändning och höga studieresultat. Däremot kan man inte säkert säga att sambandet är kausalt.

Men om du nu ska ta tag i studierna ordentligt den här terminen, eller under den här kursen, varför inte se till att utnyttja bibliotekets resurser? Även om det inte är säkert att biblioteksanvändningen är orsaken till det högre betyget så lär det väl knappast förvärra saken i allafall.

Varmt välkommen att använda bibliotekets resurser, både de materiella i form av böcker, artiklar och databaser, men glöm inte att även använda dig av bibliotekarierna! Be om hjälp att hitta rätt information, vi hjälper gärna till!

libraryuseText: Katharina Nordling