Vi säger STORT GRATTIS!…

…till Internationella Biblioteket i Stockholm som blev Årets Bibliotek!

Motiveringen lyder:

”Internationella biblioteket arbetar oförtrutet med att människor ska få litteratur på sina språk, det är ett bibliotek för hela Sverige. Arbetet är uppskattat nationellt och regionalt av såväl bibliotek som föreningar och organisationer. De arbetar dessutom även aktivt och engagerat med att på olika sätt stötta och ge råd till andra bibliotek i frågor som gäller mötet med olika kulturer.” (http://www.dik.se/www/dik/web.nsf/dx/Arets-bibliotek-2011)

Visst hade det varit kul att vinna, men som sagt – det är vinst nog att bara ha blivit nominerade!