Nu är det dags för Open Access-vecka!

IN ENGLISH

Det är dags för Open Access-vecka igen. Förra året hade vi en utställning om vad tidskrifterna faktiskt kostar för biblioteket (t.ex. där de fyra dyraste tidskrifterna kostar högskolans bibliotek över 1 500 kr/nummer). Vi tog även upp några viktiga begrepp som hör ihop med Open Access. Du kan läsa om dem här.

Open Access-veckan är ett globalt evenemang som arrangeras för fjärde året i rad. Syftet med veckan är att medvetandegöra akademin, forskare och andra om fördelarna med Open Access i vetenskaplig kommunikation. I korthet kan Open Access definieras på följande sätt: “onlinetillgång till forskningslitteratur, gratis och utan de flesta copyright- och andra licensbegränsningar”. Open Access har potentialen att ändra hur forskning bedrivs och sprids. Med Open Access sprids forskningen snabbare och vissa undersökningar pekar även på att forskning som är fritt tillgängligt också får fler citeringar, vilket tyder på att det är fler som har tagit till sig forskningen. I förlängningen innebär det att fler forskare kan bygga sin forskning på din forskning och tvärtom, vilket leder till att du kanske inte behöver göra den där undersökningen utan istället kan koncentrera dig på något som är mer intressant för dig.

Det finns ännu flera fördelar med Open Access och under nästa vecka kommer vi publicera inlägg om Open Access och publicering här i bloggen. Innan det kan du besöka evenemangets hemsida för att läsa mer om veckan.