Är ljudnivån i biblioteket för hög?

En del kanske tycker att det är för hög ljudnivå i biblioteket. Så här i tentatider är det full fart på högskolan – och i bibliotekets lokaler. Det finns mycket att prata om med studiekamraterna och grupparbeten är vanliga. Denna kombination kan ibland innebära att ljudvolymen på vissa platser i biblioteket blir högre än vad som är lämpligt. Tänk på att biblioteket är en arbetsplats för många, det ska gå att koncentrera sig på sina studier här.

Men om ljudet upplevs alltför störande vart ska man ta vägen i biblioteket för att få vara ostörd? För dig som vill läsa i lugn och ro finns en tyst läsesal på entréplan. Vid datorarbetsplatserna på plan 2 är det ofta en del liv och rörelse men det finns även datorsalar på plan 3 & 5. På 5:an är det oftast lugnast. Se vår karta.

Vad kan du göra för att hjälpa till att hålla nere ljudnivån? Sätt din telefon på ljudlös när du arbetar i biblioteket och prata tyst om du får ett samtal, kring informationspunkten på plan 2 får du inte prata i mobiltelefon alls. Om du ska grupparbeta och vet att det blir mycket diskussion – boka ett av våra grupprum. Grupprummen är inte till för ensamarbete. Diskutera med andra i normal samtalston och tänk på de omkring dig. Glöm inte att ta en paus ibland så är det lättare att fokusera och visa varandra hänsyn så kan BLR fortsätta vara den kreativa mötesplats som vi vill att det skall vara!

Visste du att det finns decibelmätare att ladda ner som app till din smartphone? Testa gärna och lägg den på bordet under en diskussion så får ni se!
iphone
android