Hållbar utveckling på BLR

Under vecka 17 har Bibliotek och läranderesurser en temavecka för personalen om Hållbar utveckling (Sustainable Development). Det är ett begrepp som myntades för 40 år sen och som nu genomsyrar Högskolans arbete. Hållbar utveckling består av tre delar: ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet och här kan du läsa högskolans policy!

Det blir en lite utställning i bibliotekets entréplan och ett program för BLR:s personal hela veckan. Hållbar utveckling är extra intressant för oss nu då Högskolan i Borås har blivit miljöcertifierade!

Enligt den internationella standarden ISO 14001 är HB nu en miljöcertifierad organisation och vi kan fortsätta vårt arbete inom Hållbar utveckling enligt principen “ständiga förbättringar”. Det ska gå som en röd tråd genom både forskning och utbildning.
Den 24 april uppmärksammas detta med en miljöcertifieringsceremoni och tårta i Balders entré.

Biblioteket har många böcker i ämnet, både tryckta och elektroniska. Låna gärna!