Svenskt biografiskt lexikon finns nu tillgängligt på webben!

Svenskt biografiskt lexikon (SBL) finns numer tillgänglig gratis över Internet. SBL är ett uppslagsverk i svensk personhistoria. Det har getts ut sedan 1917 och är ett av de största uppslagsverken i Norden. Idag har man kommit fram till Ström. Se hur släkter hänger ihop och hur de utvecklats. Man kan också söka på yrken. Läs initierade artiklar om exempelvis författaren Vilhelm Moberg, pedagogen Ellen Key eller vårdläraren Kerstin M Nordendahl (född i Borås).

Den tryckta versionen finns naturligtvis i biblioteket.