Biblioteket går över till deweyklassifikation

Engelska

IN ENGLISH

När du besöker oss under sommaren så kommer du märka att det finns tomma hyllor, hyllor på kostiga ställen och att böckerna inte står där de ska.  Det beror på att vi på BLR håller på att märka om vårt bokbestånd. Vi går över från det svenska klassifikationssystemet som bygger på bokstäver till ett internationellt klassifikationssystem som heter Dewey Decimal Klassifikationssystem DDK (Dewey Decimal Classification, DDC) och bygger på siffror. Läs mer om vårt Dewey-arbete.

Vi skriver ut etiketter.

Etikettskrivning

Vi klistrar etiketterna på böckerna och för att vara på den säkra sidan att etiketten sitter fast sätter vi på en bit tejp.

Klistring

Och böckerna ställs på mellanlagring innan vi kan ställa dem på den riktiga platsen på de riktiga hyllorna.