Ny spännande blogg att följa!

Förra veckan startades en blogg som arbetsredskap för att sprida kunskap på Högskolan i Borås om Open Educational Resources –OER. Ett begrepp med många olika namn och betydelser som vi hoppas reda ut på bloggen. Begrepp som Creative Commons, Open Course Ware, Massive Open Online Course, lärresurser med flera ska redas ut, hur man kan dela sitt material, varför man ska dela kunskap, vilka verktyg som behövs och vilka källor/metoder man kan använda när man söker efter resurser att använda.

 Projektet har initierats på Institutionen för Pedagogik med stöd av BLR och syftar till att sprida kunskap och tips om OER-rörelsen och öppna lärresurser till personal och studenter på Högskolan i Borås på ett lättillgängligt sätt. Förhoppningen är att öka möjligheterna att använda OER som verktyg i sitt arbete men också som en möjlighet till bildning på sin fritid, vare sig man är pedagog eller pluggar IT.

Att det finns på den politiska dagordningen visade sig när UR/SVT köpte loss rättigheterna till över 7000 utbildningsfilmer som nu finns tillgängliga på

www.ur.se att fritt använda för exempelvis undervisning.

 På BLR och inom biblioteksvärlden finns en tradition att skapa och dela det material vi producerar. BLR’s guide till Harvardsystemet (referensmetod) är licenserad under creative commons och får därmed delas och användas av andra och är ett utmärkt exempel på en öppen lärresurs.

Följ bloggen på:

http://oeratboras.wordpress.com/

 tanx//Lisa