Källkritik!

Idag, fredag (2012-10-18), publicerade SVD några artiklar om fusk inom forskningsvärlden. Den här nyheten handlar om en japan som har förfalskat resultat, ljugit om sina resultat, utnyttjat sina kollegor och universitet för sin egen karriär. De hela avslöjades när han i en tidigare intervju påstod sig ha samarbetat med forskare från ett universitet i Tokyo och Harvard-universitet för att undersöka användningen av stamceller för behandlingen av hjärtsjuka patienter. Både universiteten gick snabbt ut med information att de inte har haft något med den här forskaren att göra och har inte ingått i hans forskarlag. Den japanska forskaren har publicerat artiklar i några ansedda vetenskapliga tidskrifter där han också uppgett samarbete med Harvard-universitet. Det kollades inte upp trots att tidskrifterna har en granskningsprocess.

Du kanske har som uppgift att leta fram vetenskapliga artiklar för ditt examensarbete eller inlämningsuppgift. Vi tänker ofta att granskningsprocessen är en kvalitetsstämpel, och det borde den vara. Det är dock nyheter som denna och nyheter om att 67% av tillbakadragna artiklar dras tillbaka p.g.a. fusk, misstänkt fusk eller plagiering som är en bra påminnelse om att så alltid inte är fallet.

Så, källkritik! För att använda en artikel eller annan text i dina studier och även om du bara läser en artikel i en dagstidning bör du tänka källkritiskt. Vad innebär det och vad är det? Källkritik är en metod för att granska informationen och fakta som finns i de källor som du väljer att använda. Du värderar källorna och väljer med omsorg vilka du vill använda. Källkritik går att använda på annat än text! Bilder och video är idag lika viktiga att källgranska med tanke på hur mycket man kan bearbeta och omarbeta dessa. Kom ihåg också att skilja mellan en primärkälla och sekundärkälla. I akademin anses primärkällor (förstahandsinformation) vara mer tillförlitliga. Följande frågor kan du använda oavsett vilket material det rör sig om!

 • Vem har producerat din källa?
 • I vilket syfte har den gjorts?
 • Är forskningen fortfarande aktuell?
 • Var har forskningen publicerats? Har den blivit granskad?
 • Kan andra kontrollera resultaten?
 • Vilken information får du från andra källor rörande samma händelse?
 • Har andra gjort liknande undersökningar, vad har de kommit fram till?
 • Stämmer tidsangivelserna i filmer, ljudklipp?
 • Vem har finansierat forskningen?
 • Är resultaten trovärdiga? Finns det andra källor som är trovärdiga och säger samma sak?
 • Är slutsatserna rimliga utifrån den teori och metod som har använts?

Logga in på PingPong för att ta en titt på antiplagieringsguiden Högskolan i Borås har producerat. Källlkritik på Internet är en guide som .SE står bakom och som handlar om hur du kan granska material på webbsidor.

Text: Pieta Eklund