Nobelprisen

Engelska

Det finns fem Nobelpris som inrättades enligt Alfred Nobels testamente. Dessa tilldelas forskare som har gjort betydande insatser och framsteg inom fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur och fredsarbete. Något senare, 1968, stiftade Sveriges Riksbank ytterligare ett pris som många förknippar med Nobelpriset. Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne är dock inte en Nobelpris men delas samtidig med de andra priserna. Fredspriset kan ges till institutioner, alla andra priser endast till enskilda personer.

young_alfred_nobelAlfred Nobel skrev i sitt testamente att han egendom skulle förvaltas och att det årligen skulle delas ut en belöning till dem som ”under det förlupna året hafva gjort menskligheten den största nytta. Räntan delas i fem lika delar som tillfalla: en del till den som inom fysikens område har gjort den vigtigaste upptäckt eller uppfinning; en del den som har gjort den vigtigaste kemiska upptäckt eller förbättring; en del den som har gjort den vigtigaste upptäckt inom fysiologiens eller medicinens domän; en del som inom litteraturen har produceradt det utmärktaste i idealisk rigtning; och en del åt den som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och avskaffande eller minskning av stående arméer samt bildande och spridande av fredskongresser

Det finns en tilldelningsprocess som består att nomineringar, urval och tillkännagivande. Processen börjar redan året innan då Nobelkommittén skickar ut ett formulär till ca 3000 akademiker inom relevanta områden. Nominering för Fredspriset fungerar någon annorlunda. Då skickas ut en förfrågning till regeringar, medlemmar av internationella domstolar, professorer och rektorer, tidigare Fredsprispristagare samt nuvarande och tidigare medlemmar av Nobelkommittén. När nomineringsformulären kommer in nominerar Nobelkommittén ca 300 personer. Nomineringarna blir inte offentliga och personerna är inte heller medvetna att de kan vinna priset. Nomineringsprotokollet för ett pris är hemligt i 50 år från tilldelning.

Sedan skrivs en förteckning över preliminära kandidater och Nobelkommittén skriver en rapport tillsammans med vetenskapliga experter. Dessa två dokument lämnas ut till de prisutdelande institutionerna som sedan väljer en pristagare genom ett majoritetsbeslut. Beslutet går inte att överklaga och meddelas direkt efter omröstningen. Varje utmärkelse kan ha högst tre pristagare och två olika arbeten. Skulle det bli så att Fredspriset inte delas ut, vilket har hänt bl.a. under båda första och andra världskriget, delas prispengarna mellan de andra vetenskapliga priserna.

Den kommande veckan är Nobelveckan. Det är många festligheter och evenemang både i Stockholm och i Oslo underveckan. Veckan avslutas med prisutdelningen den 10 december då pristagarna får sina diplom, medalj och prispengarna. Pristagarna ska även ge en offentlig föreläsning som anknyter till ämnet för sitt pris. Prisutdelningen avslutas med en bankett.

Läs mer på Nobelpriset officiella sida. Där hittar du mycket information om tidigare vinnare samt årets vinnare.

Är du intresserad av att följa föreläsningarna så kan du göra det på youtube.com/thenobelprize från den 7. december kl 15. Där kan du också kolla på intervjuer med pristagarna, tillkännagivanden och annat.

Text: Pieta Eklund