Nobelpriskontroverser

Engelska

När Nobelprisen tillkännages skapar det ofta kontroverser av olika slag. Det är oftast Fredspriset som skapar mest kontroverser. Några anledningar till varför det blir så är att vi blir påminda om de konflikter och orättvisor som finns och även för att det finns meningsskillnader på hur Nobels testamente ska tolkas när det gäller Fredspriset samt vilka det är som väljer pristagarna. Det finns diskussioner om vad som var Nobels intentioner med Fredspriset. Enligt testamentet skulle priset delas ut ”till de som under det gångna året hade gjort det mesta nytta för mänskligheten” och Fredspriset speciellt skulle tilldelas ”dem som har verkat för mest eller på bästa sätt för broderskap mellan nationer och avskaffning eller minsknings av stående arméer samt bildande och främjande av fredskongresser”. Det är den formuleringen som skapar ofta kritik när Fredspriset tilldelas. Läs Alfred Nobels hela testamente.

T.ex har senaste årens val av pristagare Liu Xiaobo (2010), Barack Obama (2009) och Al Gore (2008) blivit hårt kritiserade. Xiaobo för att han ska vara för okänd bland den kinesiska ungdomen, Obama för att han fick priset för tidigt och därmed inte skulle ha hunnit göra sig förtjänt av priset och Gore för att hans arbete med miljöfrågorna inte kan relateras till en konflikt.

Även den andra prisen skapar kontroverser. Senast den 7 december 2012 publicerade Dagens Nyheter en artikel om att Nobelförsamlingen stäms för motiveringen till årets Nobelpris i medicin.

Det finns även pristagare som har avböjt priset mer eller mindre av egen vilja. 1937 förbjöd Adolf Hitler tyskar att acceptera Nobelpris för att Fredspriset det året hade tilldelats Carl Von Ossietzky, en tysk författare som öppet kritiserade Hitler. Förbudet hindrade senare även andra tyska pristagare att acceptera sitt Nobelpris. De fick senare sin diplom och medalj. Man kan även göra som Jean Paul Sartre sägs ha gjort: avböja priset p.g.a. att en författare inte ska tillåta sig att bli en institution. Han ville dock ha prispengarna. Eller så gör man som de flesta pristagarna: accepterar priset som ett erkännande av ens livsverk.

Text: Pieta Eklund