Lean UX

Engelska

I veckan var vi några bibliotekarier från Högskolan i Borås som avslutade ett projekt med syfte att gå genom våra olika system. De system som gör att ni kan låna, hitta artiklar och sen hämta hem dem i fulltext till exempel. Under två dagar var vi i Göteborg och lyssnade intresserat på vad andra bibliotekt i projektet kommit fram till för slutsatser. Men det var också ett antal externa föreläsare i samband med konferensen. En av dem, Sara Lerén från företaget Combitech presenterade metoden Lean UX för oss.

Kort kan man säga att Lean UX handlar om hur en person känner för ett system eller en vara. Det går alltså utanför användarperspektivet och handlar om att skapa ett värde för ett system. Och man menar inom Lean UX att det uppnås genom att testa, testa och sen testa sin produkt om och om igen för att hela tiden utveckla den.

Sara visade en film för oss som jag delar med mig av nedan.

Vad har detta med biblioteket att göra då? Så klart vill vi att de system som våra användare måste använda för att till exempel kunna använda våra e-resurser har ett värde och upplevs på ett positivt sätt. Vi tar gärna emot feed-back angående hur du upplever vår webb eller när du ska låna en bok eller egentligen vad som helst på biblioteket@hb.se .

Om du vill läsa mer om Lean UX så tipsade Sara om boken Lean UX: Applying Lean Principles to Improve User Experience av Jeff Gothelf. Den kan du läsa via bibliotekets prenumeration hos Safari books.

Text: Lisa Carlson