En myndighet – tre museum och en bilddatabas!

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet har en gemensam databas. Här kan du söka efter bilder på föremål och museimiljöer från de tre museerna. Bilderna är fria att ladda ner och använda. Bilderna är märkta med Creative Commons-licenser och information om upphovsrätt hittar du i anslutning till varje bild. Det finns bland annat måleri, vapen, möbler och dräkter men också räkenskaper, böcker och vardagsföremål. Du kan göra fritextsökningar eller använda sökformuläret.

Tips: Martin Borg

Text: Lisa Carlson