E-media på BLR

Engelska

För 15 år sedan fick BLR sin första tidskrifter elektroniskt.

1998 hoppar biblioteket på det nationella avtalet hos Bibsam där tre databaser ingick, Academic Search Elite från Ebsco, 1085 tidskrifter inom olika ämnesområden, IDEAL med 175 titlar från Academic Press och MUSE med 45 titlar inom humaniora från John Hopkins University Press.
Idag prenumererar BLR på över 35 000 elektroniska tidskrifter. Utöver det har vi aktiverat ca 15 000 elektroniska tidskrifter från fria källor. Via oss har studenter och personal vid Högskolan i Borås också tillgång till över 146 000 elektroniska böcker.
För jämförelsens skull så har vi ca 300 tryckta tidskrifter och ca 100 000 tryckta böcker i våra hyllor.
BLR har blivit ett digitalat bibliotek!
Pieta Eklund
Karin Ekström