Gästbloggare Helena Francke

Engelska

Snart börjar serien om vetenskapliga texter här i bloggen. På informationspunkten får vi ofta frågor om en artikel är vetenskaplig och därför bestämde vi att engagera en av högskolans forskare att enkelt och kortfattat beskriva aspekter av vetenskapliga texter. Detta resulterade i 7 inlägg som kommer att publiceras under följande dagar här i bloggen.

Helena Francke är en lektor på Bibliotekshögskolan som har forskat om bl.a. vetenskaplig publicering. Hennes avhandling (Re)creations of scholarly journals finns tillgänglig i BADA.

Så här presenterar Helena sig själv och inleder blogginläggssviten om vetenskapliga texter.

Helena_FranckeJag heter Helena Francke och arbetar som universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap. Jag kommer att gästblogga om vetenskapliga texter under ett par veckor.

 

Precis som i andra utbildningar inom högskolan har vi i våra utbildningar på BHS inledande diskussioner om vad som kan betraktas som en vetenskaplig text, vilket i vissa fall är ganska självklart, men långt ifrån alltid. I höst har jag bland annat hållit en föreläsning om detta för nya studenter på institutionens två kandidatprogram. Jag arbetar också med att stödja studenterna i de masterprogram jag ansvarar för i deras arbete med vetenskapliga texter. I en av kurserna sätter vi upp en egen vetenskaplig tidskrift som deltagarna skriver egna artiklar till.

 

Inom mitt ämne, biblioteks- och informationsvetenskap, är ett forskningsområde inriktat på vetenskaplig publicering och vetenskaplig kommunikation: på att förstå vilken roll publicering har inom olika forskningsområden och hur dessa publikationer sedan organiseras systematiskt, tillgängliggörs och sprids, bland annat via biblioteken. Jag har i min egen forskning intresserat mig för de nya trenderna inom vetenskaplig publicering som har att göra med nätdistribution och open accesspublicering.

 

Det räcker givetvis inte att läsa blogginlägg eller lyssna på en föreläsning för att sedan kunna bedöma graden av vetenskaplighet hos alla texter. Att lära sig detta kräver att man söker efter och läser många typer av texter, diskuterar med andra om det man hittar, etc. Men avsikten med blogginläggen är att de ska bidra med tips och redskap som kan vara användbara som utgångspunkter i dina bedömningar. Sen är det bara att fortsätta läsa!

 

//Helena Francke, lektor på BHS

 

Pieta Eklund