Vetenskaplig text: Intro

Engelska

”Utgå ifrån/referera till vetenskapliga texter.”

Detta är en inte helt ovanlig uppmaning från lärare på högskolan. Som student förväntas man bygga på vetenskapliga publikationer i sina studier, dels därför att vetenskaplig kunskap har tillkommit under strukturerade former och har granskats, dels för att exemplen hjälper oss att själva utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt. Ett av högskolans uppdrag är att erbjuda utbildning på vetenskaplig grund.

Men vad är egentligen en vetenskaplig text? Vad skiljer den från en ovetenskaplig text? Eller en populärvetenskaplig text? Eller en annan text som inte gör anspråk på att vara vetenskaplig? Det är inte någon helt enkel fråga och det finns inte ett enkelt svar. Eller rättare sagt, det går att hitta tydliga exempel på både det ena och det andra, men det finns en stor gråzon däremellan.

Det hela kompliceras ytterligare av att vi inte gör samma bedömning i olika ämnen, så detta kan bara bli en mycket allmän genomgång. Gråzonen flyttar helt enkelt på sig beroende på ämne. En del av att gå en högskoleutbildning är att allt eftersom lära sig vad det är som betraktas som vetenskapligt inom det egna ämnet. Det område som jag själv kan bäst är samhällsvetenskap, och det kommer kanske att skina igenom en del.

Några generella saker kan man emellertid förhålla sig till i försöket att bedöma om en text är vetenskaplig eller ej. Jag kommer att kort gå igenom dem i en serie blogginlägg. Det gäller:

  1. Peer review
  2. Utgivare
  3. Vetenskapliga genrer
  4. Referenser
  5. Målgrupper
  6. Innehåll och utformning
  7. Internetkällor

Syftet med inläggen är att du ska känna dig i alla fall lite klokare nästa gång du ska söka fram och använda en vetenskaplig text för en tenta eller uppsats.

//Helena Francke, lektor på BHS