Kursreferens

Engelska

ref1Så här mitt i terminen används våra kursref på plan 1 flitigt. Biblioteket har inte möjlighet att ha klassuppsättningar med böcker men vi försöker se till att ett exemplar av varje kursbok alltid ska finnas till hands i biblioteket för läsning. Glöm inte att ställa tillbaka kursrefet på en av bokvagnarna på plan 1 när du är klar med den så att nästa person hittar den igen.

Varje kväll ställs alla böckerRef i ordning av våra studentassistenter som jobbar i biblioteket. Då är det viktigt att böckerna inte är lagda i något skåp eller på någon hylla eller någon annanstans än just på bokvagnarna, antingen på plan 1 eller något annat våningsplan.

Text: Lena Holmberg
Bild: Tandis Talay