Nobelpriset i Kemi

Engelska

Inför Nobeldagen 10/12 då prisen delas ut i Stockholm och i Oslo presenterar vi kort pristagarna och vad de har fått priset för.

Nobelpristagarna för kemi är Martin Karplus, Michael Levitt och Arieh Warshel. Dessa tre forskare har möjliggjort att kartlägga kemiska reaktioner med hjälp av datorer. Det är viktigt att ha detaljerade kunskaper om kemiska processer då det gör det möjligt att optimera bl.a. solceller, katalysatorer och läkemedel.

1970-talet började Karplus, Levitt och Warshel utveckla metoder som har gjort det möjligt att kemisterna kan genomföra sina experiment i sina datorer och därmed utforska varje steg i processerna som annars skulle vara osynliga för ögat. Ta t.ex. fotosyntes, det är i princip omöjligt att kartlägga den processen utan ett datorprogram. Du kan se att hur atomer och joner ligger i förhållande till varandra men inget om vad de gör och det behöver du tar reda på. För det tar man hjälp av datorprogram som årets Nobelpristagarna har lagt grunden till.

Dessa datorprogram räknar fram troliga scenarios; de simulerar eller modellerar kemiska processer. Dessa ger idéer om vilka roller atomer spelar i de olika stegen i den kemiska reaktionen. Då är det lättare att genomföra verkliga experiment för att bekräfta om datorn hade rätt. Dessa experiment ger nya ledtrådar som kan leda till bättre simuleringar. Teori och praktik går m.a.o. hand i hand och ger nya ledtrådar.

Att vi kan använda datorer för att genomföra experiment har gett oss en djupare förståelse för kemiska processer. Metoderna som Karplus, Levitt och Warshel utvecklade är universella och kan användas för att studera alla typer av kemi.

Martin Karplus är född i Wien 1930. Idag är han Professeur Conventionné, Université de Strasbourg, Frankrike och Theodore William Richards Professor of Chemistry, emeritus, Harvard University, Cambridge, MA, USA.

Michael Levitt är född 1947 i Pretoria Sydafrika. Idag är han Robert W. and Vivian K.Cahill Professor in Cancer Research, Stanford University School of Medicine, Stanford, CA, USA.

Arieh Warshel är född 1940 i Kibbutz Sde-Nahum, Israel. Idag är han Distinguished Professor, University of Southern California, Los Angeles, CA, USA.

Lästips och en mer utförlig populärvetenskaplig förklaring till Nobelpriset i kemi.

Pieta Eklund