Nobelpriset i Fysiologi eller Medicin

Engelska

Inför Nobeldagen 10/12 då prisen delas ut i Stockholm och i Oslo presenterar vi kort pristagarna och vad de har fått priset för.

Iår ges Nobelpriset i fysiologi eller medicin till James E. Rothman, Randy W. Schekman och Thomas C. Südhof. De får priser för upptäckter om hur cellens transportsystem är organiserad. Cellerna producerar molekyler och dessa skickas som små paket, vesiklar, till olika platser i kroppen. Nobelpristagarna upptäckte hur dessa molekyler transporteras till rätt plats i cellen vid rätt tidpunkt.

Rothman, Schekman och Südhof har alla upptäckt olika delar av transportsystemet. Schenkman upptäckte att det finns en grupp gener som är som trafikledare för transporten av vesiklar medan Rothman upptäckte att vesiklarna leverera sin last på rätt plats genom att smälta samman med mottagarmembranet. Südof upptäckte hur signalerna styr frisättningen av substanser från vesiklarna vid rätt tidpunkt.

Anledningen att dessa tre upptäckter är så viktiga är att de ger insikt i sjukdomsprocesser. Transporten är en fundamental process i cellen och störningar i vesikeltrafiken förekommer vid en rad sjukdomar, bl.a. vissa enurologiska och immunologiska sjukdomar även vid diabetes.

James E. Rothman föddes 1950 i Haverhill, Massachusetts, USA. Han är idag professor i cellbiologi vid Yale University i New Haven, Connecticut, USA.

Randy W. Schekman föddes 1948 i St Paul, Minnesota, USA. Han är idag professor vid institutionen för molekylär- och cellbiologi vid University of California i Berkeley. Han är också knuten till Howard Hughes Medical Institute.

Tomas C. Südhof föddes 1955 i Göttingen, Tyskland. Idag är han professor i cell- och molekylärfysiologi vid Stanford University.

Några nyckelpublikationer:

Novick, P. & Schekman, R. (1979). Secretion and cell-surface growth are blocked in a temperature-sensitive mutant of Saccharomyces cerevisiae. Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 76(4), pp. 1858-1862.

Balch, W.E., Dunphy, W.G., Braell, W.A. & Rothman, J.E. (1984). Reconstitution of the transport of protein between successive compartments of the Golgi measured by the coupled incorporation of N-acetylglucosamine. Cell, 39, pp. 405-416.

Kaiser, C.A. & Schekman, R. (1990) Distinct sets of SEC genes govern transport vesicle formation and fusion early in the secretory pathway. Cell, 61, pp. 723-733.

Perin, M.S., Fried, V.A., Mignery, G.A., Jahn, R. & Südhof, T.C. (1990). Phospholipid binding by a synaptic vesicle protein homologous to the regulatory region of protein kinase C. Nature, 345, pp. 260-263.

Sollner, T., Whiteheart, W., Brunner, M., Erdjument-Bromage, H., Geromanos, S., Tempst, P. & Rothman, J.E. (1993). SNAP receptor implicated in vesicle targeting and fusion. Nature, 362, pp. 318-324.

Hata, Y., Slaughter, C.A. & Südhof, T.C. (1993). Synaptic vesicle fusion complex contains unc-18 homologue bound to syntaxin. Nature, 366, pp. 347-351.

Pressmeddelandet från Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet.

Pieta Eklund