Nobels Fredspris

Engelska

Inför Nobeldagen 10/12 då prisen delas ut i Stockholm och i Oslo presenterar vi kort pristagarna och vad de har fått priset för.
opcw_logoNobels Fredspris, som delas ut av den norska Nobelkommittén, går till Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) för deras arbete att förbjuda kemiska vapen. Thorbjørn Jagland, kommitténs ordförande säger att OPCW får priset för sitt ”omfattande arbete med att avskaffa kemiska vapen”.

Även iår får den norska Nobelkommittén stå ut med kritik i sociala media då många hade uttryckt stöd för Malala Yousafzai, den unga pakistaniska tjejen som blev skjuten i huvudet och i nacken på väg hem från skolan eftersom hon är utbildningsaktivist och anser att alla barn, även flickor, ska ha rätt att utbilda sig. Jagland försvarar valet av pristagaren genom att påminna om att nedrustning är en central punkt i Alfred Nobels testamente.

OPCW är ett internationellt samarbetsorgan och övervakar att FN:s kemvapenkonvention följs. Enligt OPCW själva har de lyckats reducera världens kemvapenarsenaler med 80%.  De har arbetat för desarmering och förstörandet av kemvapen i Syrien. Organisationen har 189 medlemsländer dock är bl.a. Syrien inte en medlem.

Pieta Eklund