Nobeldagen och prisceremoni

Engelska

Nobeldagen är den 10 december och det firas i Blå Hallen i Stockholms stadshus. Där har dagen firats sedan 1934. Under prisceremonin håller pristagarna tal om sitt arbete de får priset för. Kungen delar sedan ut priset. Prisutdelningen följs av Nobelbanketten.

Nobel pris har delats ut varje år sedan 1901, med uppehåll för Första och Andra världskriget, 1914-1919 och 1939-1944. Prisen har delats 561 gånger till 876 personer och organisationer. Ekonomipriset har något kortare historia då den skapades 1968 av Sveriges riksbank till minne av Alfred Nobel. Priset består av en medalj, personligt diplom och pengar.  Medelåldern för Nobelpristagare är 59 år, 45 gånger har priset gått till kvinnor och 6 personer eller organisationer har fått priset flera gånger, bl.a. så har den Internationella Röda korset fått Fredspriset tilldelat sig tre gånger (1917, 1944, 1963) och Marie Curie fått priset för både fysik (1903) och kemi (1911). Flera fakta om Nobelpriset.

Sveriges Television kommer att sända från prisutdelningen och från banketten. Du kan följa Nobelfirandet på Svtplay eller på Nobelprize.org med början 12.50 CET

På Nobelpize.org finns en hel del information om festligheterna, bilder och klipp från tidigare års festligheter. T.ex. så finns video på prisutdelningen från flera år tillbaka men även menyer och bilder på drottningens galaklänningar att titta på.

Förlj diskussionerna på Twitter #NobelPrize

Pieta Eklund