Vad ska det refereras till?

Engelska

Jag fick en fråga igår på informationspunkten om hur webbsidor refereras till. När jag frågade lite närmare vad det var för webbsidor så kom det fram att det är pdf-filer som studenten skulle referera till. När jag sedan frågade vidare om pdf-filerna så blev det tydligt att det var tidskriftsartiklar som studenten hade fått tag i via någon av våra databaser. Är det en som undrar så är det flera som undrar.

Tidskriftsartiklar refereras som artiklar oavsett om du hittat dem på en webbsida eller i en tryckt tidskrift. Det är källan som är det viktiga – inte formen. Det samma gäller även när du söker i en databas eller med hjälp av en sökmotor. Det är inte databasen eller sökmotorn som är din källa. Mer om det hittar du i inlägget Google är inte källan!

För att försöka göra detta tydligare så ger jag två exemepl här:

Ta en titt på Information research. Det är en (akademisk) tidskrift (det står t.o.m. på sidan) på webben som finns endast på webben. Titta på t.ex. den här artikeln: Continuum thinking and the contexts of personal information management. Det ser ut som en webbsida men det är en artikel publicerad i en tidskrift – den ska alltså refereras till som en artikel. Din källa är artikeln publicerad i en tidskrift som finns på webben och ser ut som en webbsida. Referensen till artikeln blir

Huvila, I., Eriksen, J., Häusner, E. & Jansson, I. (2014). Continuum thinking and the contexts of personal information management. Information Research, 19(1) paper 604. [Available at http://InformationR.net/ir/19-1/paper604.html]

Artiklar som du laddar ner från en databas är ofta i pdf-format. När du öppnar pdf:en så finns det oftast antingen i sidhuvudet eller sidfoten information om tidskriftens titel, volym och häfte – ofta även DOI-nummer. Använd den information för att skriva referensen. Länken till själva pdf:en är inte intressant – den skiljer sig beroende på om du är hemma eller här på biblioteket eller om du har fått tag i den via något annat bibliotek.

Säg nu att du ska skriva om H&M och deras grepp på hållbar utveckling och företagets samhällsansvar (corporate social responsibility, CSR). Om det hittar du här. Tittar du nu på sidan ser du att det också är en webbsida som sidan för Information Research – bara mycket snyggare. Här är webbsidan din källa – det är inte en tidskrift utan det är ett företags hemsida. Informationen som du behöver finns på den här sidan och den är publicerad som en hemsida. Du ska kanske skriva om hur H&M förhåller sig till vatten i deras tillverkningsprocess och använder sidan Water som din källa. Referensen blir:

H&M. (2014). Water. http://about.hm.com/en/About/Sustainability/Commitments/Use-Resources-Responsibly/Water.html [2014-03-27]

H&M blir författaren för att sidan hade inte någon tydlig författare. Water är titeln på sidan – vad sidan heter syns i fliken. Sedan kommer URL:en och sist i hakparentes kommer datumet du har senast varit på sidan. Det är viktigt eftersom webbsidor inte är statiska. Om du jämför med artikeln ovan så finns det inte någon senast-besökt -datum i referensen p.g.a att innehållet i artikeln ändras inte efter publiceringen. Artiklarna är statiska sidor undantaget är dagstidningar. Om du läser en artikel i en dagstidning på webben bör du skriva datum du besökte sidan. Dagstidningar avpublicerar nyheter och byter plattformar etc vilket för att adressen till artikeln kan förändras.

När du har frågor om referenser så kom till informationspunkten. Vi är där för att hjälpa till! Kom ihåg – hänvisa till dina källor!

Pieta Eklund