Kolla på videosammanfattningar!

Engelska

Istället för att läsa abstract för att se om artikeln är av intresse för dig och din uppsats så kan du istället kolla på videosammanfattningar (video abstracts). Ett antal tidskrifter har börjat med det redan några år sedan, t.ex. Cell, New Journal of Physics, BMJ, Journal Number Theory. Det verkar dock som att det är tidskrifterna inom STM-området (Science, Technology, Medicine) som har kommit längre med videosammanfattningarna än andra ämnen. Intresserade inom humanistiska ämnen eller samhällsvetenskap får vänta lite till. Med videosammanfattningar dock blir STM-forskning något mer tillgängligt för de som inte behärskar dessa områden.

Dessa klipp är även ett alternativ till andra youtubeklipp som du tittar på medan du väntar på att maten blir färdig eller bussen kommer. Ta t.ex. den här videon om hur det kommer sig att kejsarpingviner kan andas i den kalla luften på sydpolen, när ingen annan kan.

Eller kanske den här om varför vissa imitationer (t.ex. blomflyga ser ut som en geting) är inte perfekta och varför evolutionen inte har fått fram den perfekta imitationen.

Pieta Eklund