Vetenskapliga teorier och metoder

Engelska

Vill du veta mer om olika vetenskapliga teorier och metoder?

Just nu erbjuder vi ett test av SAGE databas inom vetenskaplig teori och metod, SAGE Research Methods, Vilken metod skall du välja? Vad betyder det olika begreppen? Få hjälp genom en “metodkarta” och över 700 verk inom metodområdet, från ordböcker till videoklipp och rena handböcker.

Testet pågår fram till den 16 juni.
Du hittar den under “Test av databaser” på vår webb.

Nedan ser du en bild på en “metodkarta”. I exemplet har vi tittat på kvalitativa metoder och kvalitativa datainsamlingsmetoder och hamnat i Etnografi. Då finns det möjlighet att hitta artiklar, böcker, nyckelpersoner och annat som hjälper dig vidare att designa din egen undersökning.

sage_research_methodsLena Holmberg