Skaffa lånekort?

Engelska

Fler och fler av er som ska börja plugga i höst letar sig in till oss på biblioteket för att skaffa lånekort och börja titta efter kurslitteratur. På vårt bibliotek så har vi inte längre något lånekort som du behöver hålla reda på för att få låna. Däremot använder du ditt chip, som du också använder för att tillexempel komma in högskolans olika lokaler, till att låna med, tillsammans med din pinkod som du själv väljer. Behöver du byta pinkod kontaktar du Studentexpeditionen eller bibliotekets informationspunkter så hjälper vi dig med detta. chipOm du är helt ny student och ännu inte fått något chip (detta får man normalt i samband med att man börjar studera på plats) men ändå vill låna böcker får du detta när du besöker oss. Glöm inte att mycket litteratur finns i e-format som kräver din personliga inloggning vilken högskolan förser dig med. Studenter med läsnedsättning kan få tillgång till inläst kurslitteratur (talböcker), läs mer på vår webbplats.

Du som inte går på högskolan har ju inget chip men som allmänhet får man ju självklart också låna böcker på högskolans biblioteket. Då lånar man med sitt personnummer och den pinkod du väljer när du besöker oss första gången, och självklart kan även studenter, forskare och anställda utan chip låna på detta vis.

Välkomna, nu ser vi fram emot en ny termin!

Text och bild: Lisa Carlson