Besök från Bamberg i Tyskland

Engelska

Under nästan två veckor har Biblioteket haft besök av bibliotekarier från det tyska Universitetsbiblioteket i Bamberg. Under tisdagen presenterade bibliotekarierna på besök hur de jobbar med informationskunskap med sina användare, och det skilde sig från hur vi här på Högskolan i Borås arbetar.

Bamberg är ett större universitet (grundat 1647) och består av totalt 6 bibliotek där mycket av materialet inte är tillgängligt utan måste beställas fram från deras magasin. Universitetet har en inriktning mot humanism vilket påverkar bibliotekens bestånd på så sätt att de fortfarande har mycket tryckta böcker och tidskrifter. Här kan man dra en parallell till vårt eget högskolebibliotek där vi har ansvar för att förse Textilhögskolan med material som ofta är i fysisk form.

Precis som hos oss är vissa av bibliotekets kurser obligatoriska, de håller en kort introduktion precis när alla studenter börjar på universitetet precis som här. Därefter har de en kurs i “att använda biblioteket” samt “att söka i databaser”. Därtill kommer ett antal frivilliga kurser som “Internet resurser” “Professionella sökstrategier” samt “Referenshantering” av deras referenshanteringssytem Citavi. Universitetsbiblioteket erbjuder också kurser för anställda på universitetet, bland annat inom publicering och referenshantering.

En stor skillnad mot hur vi jobbar ligger också i att biblioteken vänder sig till tysklands motsvarande gymnasieelever, elever kan komma med sin skolklass och gå kurs i hur ett universitetsbibliotek används och träna informationssökning, dessutom kan de komma och testa på hur det är att vara “student för en dag”. Kurser ges även för gymnasielärare i litteratursökning och internetsökning. I Sverige finns skolbibliotek och skolbibliotekarier i större omfattning än i Tyskland.

Bamberg1Här ser ni ett av biblioteken som hör till Bambergs Universitet.

 

 

 

Steffen Illig är den som varit på besök hos oss längst av dem från Bamberg, närmare två veckor. Han har identifierat ett antal skillnader som används som diskussionsunderlag mellan bibliotekens personal. Bland dem fanns att vi i Borås har en större procentuell andel e-resurser än vad som finns i Bamberg och att Bamberg har ett ansvar för utgivning av böcker producerade vid bibliotekt, medan vi i Borås har ett ansvar för själva publiceringen.

Den här typen av utbyte är väldigt givande och samarbetet och kontakten med Bamberg ämnar vi  återkomma till.

Text: Lisa Carlson