Skapa alerts för att bevaka citeringar

Engelska

Du kan bevaka citeringar i någon av våra så kallade citeringsdatabaser: Scopus och i Web of Science.
scopusETTNär man går in i Scopus via bibliotekswebben bör man gå in i hjälpavsnittet.

 

 

scopusauthorI Scopus kan du bevaka citeringar
genom att skapa alerts för när ett visst dokument eller en viss författare citerats. Notera att man använder olika flikar för sökningarna.

 

scopuscitation

 

 

 

 

I Web of Science kan du bevaka citeringar genom att skapa alerts för när ett visst dokument har citerats.
Du måste skapa ett konto:webofscience

Text: Karin Süld

Bilder: Lisa Carlson