Böcker om kvinnor

Engelska

Den 8 mars varje år infaller Internationella kvinnodagen, en dag som har sitt ursprung i den socialistiska kvinnokonferensen i Köpenhamn 1910. Dagen firades till en början på varierande datum under våren i ett flertal olika länder i syfte att stödja kvinnors kamp för rösträtt. Under mellankrigs- och krigsåren förbjöds allt firande av Internationella kvinnodagen i de länder där fascistiska och nazistiska partier kom till makten. Men 1945 samlades vänsterkvinnor från Europas motståndsrörelser till ett möte i London den 8 mars. Detta datum levde sedan vidare som en högtidsdag i Sovjetunionen och Östeuropa, men det var först i slutet på 1960-talet och början på 1970-talet som västvärlden i form av USA och sedan Västeuropa infördefirandet av dagen igen. I december 1977 kom FN att rekommendera alla sina medlemsländer att låta den 8 mars bli en dag då kvinnors rättigheter uppmärksammades.

Idag har internationella kvinnodagen olika betydelse i olika delar av världen, i vissa delar har dagen avpolitiserats och idag är dagen mest att likställa med exempelvis mors eller fars dag. Men på flera håll är den politiska betydelsen med dagen alltjämt stark, och det demonstreras och genomförs aktioner för kvinnors rättigheter.

På Biblioteket uppmärksammas Internationella kvinnodagen med en utställning bestående av litteratur med den gemensamma nämnaren: KVINNOR. I utställningen finner du romaner om kvinnor, biografier om kända och okända kvinnor, böcker om kvinnohistoria och om de förhållanden kvinnor lever i idag.

kvinnoböckerI utställningen finns bland annat följande böcker:

Kunskapens frukt – Liv Strömquist
Kunskapkunskapensfrukt_framsida_1ens frukt är ett seriealbum berättar historien om det kvinnliga könsorganet och hur kvinnor behandlats genom historien. En fantastisk och fantastiskt upplysande bok, full av referenser till vetenskapliga studier, som sätter det kvinnliga könsorganet i en idéhistorisk kontext och även ger en lektion i anatomi. Strömquist fick DN:s kulturpris för boken och det är dessutom klart att Borås stadsteater sätter upp boken som pjäs till hösten.

Flickornas historia – Kristina Lindström
DFlickornas historiaet finns tre böcker om flickornas historia – Sverige, Europa och världen. Författaren tar med läsaren på en resa genom historien och berättar hur det hela kunde te sig ur flickornas perspektiv. Ett alltför ofta försummat perspektiv. Vissa av karaktärerna i böckerna har funnits, exempelvis Marie Antoinette medans andra är påhittade.

Muminvärlden & verkligheten: Tove Janssons liv i bilder – Petter Karlsson
Fotobiografinmuminvärlden om Tove Jansson, författaren bakom Mumintrollen, är en stor härlig bok fylld med foton, illustrationer och korta men berikande texter. I boken berättas historien om Tove Janssons liv som författare, konstnär och människa.

Det här är bara ett litet axplock av böckerna i utställningen, och utställningen i sig är bara ett axplocka av alla böcker i våra samlingar som handlar om kvinnor. Låna och läs!

Text: Katharina Nordling

Fakta om Internationella kvinnodagen är hämtad från ne.se och FN:s webbsida om internationella kvinnodagens historia.