Tillgång till standarder och databasen e-nav

Engelska

Vi har märkt att intresset för standarder har ökat den senaste tiden. Jättekul tycker vi! Vi vill därför passa på att berätta lite om databasen e-nav som vi prenumererar på. Databasen tillhandahålls av SiS (Swedish Standard Institute) och genom den vi har tillgång till ett urval standarder, t.ex. inom textil-området, ledningssystem och eurokoder.

Framförallt är fokus i databasen på svenskt antagna standarder, vilka alltid startar med ”SS” i standardbeteckningen. Alla standarder är dock inte översatta till svenska, utan även engelska förekommer.

Utöver svenskt antagna standarder finns det också möjlighet att lägga till övriga standarder, t.ex. ISO-standarder som inte är svenskt antagna, ASTM, DIN. Dessa ingår dock inte i vårt ordinarie abonnemang på e-nav och medför därför en extra kostnad för biblioteket.

Väl inne i databasen kan du söka dels bland de standarder vi prenumererar på eller i hela databasen:

enav001

Det syns tydligt i träfflistan om vi har tillgång till standarden eller ej:

enav002

Du har alltid tillgång till den senaste versionen av standarden, men även upphävda standarder är sökbara.

På plan 3 i biblioteket har vi klassuppsättningar av standarder om ledningssystem, t.ex. SS-EN ISO 9001 och 14001. Dessa standarder når ni självklart också via e-nav och för att de ska vara enkla att hitta i databasen har vi skapat en lista:

enav003

Vi har också via e-nav tillgång till några e-böcker som kan vara av nytta:

enav004

Flertalet av de standarder som vi har tillgång till är också sökbara via Summon. Då inte alla är det rekommenderar vi att ni besöker e-nav, som ett komplement till Summon.

enav005

Saknar du en standard i e-nav? Hör av dig till oss på biblioteket så undersöker vi om den går att lägga till i databasen.

Text och bild: Hanna Hallnäs