Hur du kopierar

Engelska

  • Lägg ditt passerkort på kortsymbolen på sidobordet, ett pipande ljud hörs när inloggning sker.

Inloggning

  • Klicka OK på summeringsdialogen som visar ditt aktuella saldo samt hur många utskriftsjobb du har väntande.
  • Välj funktionen Kopia på displayen.

Kopiering

  • Gör de inställningar du önskar för ditt kopieringsjobb.
    När du kopierar placerar du pappret på glaset, se till att kopieringsobjektet hamnar inom ramen för vad du vill kopiera. Det går att ändra storlek med hjälp av zoomfunktionen.

IMG_0200IMG_0207

Om ditt kopieringsobjekt består av lösblad kan du lägga dem i mataren högst upp på skrivaren. Om du har ensidiga papper är det viktigt att du placerar pappret med texten uppåt.

Several pages

Om dina papper är tvåsidiga spelar det ingen roll på vilket håll du lägger originalet på i mataren. Var dock noga med att välja 2 sidigt till 2 sidigt.

IMG_0209IMG_0206

  • Tryck på startknappen för att genomföra din kopiering.

IMG_0203

  • När du är klar med dina utskrifter loggar du ut genom att trycka på knappen Åtkomst till höger om displayen, följt av OK.

Text: Print and Collect 
Bild: Thomas Nyström