Arkivens dag

COLOURBOX2563605

Nu på lördag firas Arkivens dag och det vill vi gärna tipsa om. Vi på Biblioteket tycker att arkiv är ovärderliga, tänk vad mycket som ryms där! Det kan vara saker som vittnar om vår historia, viktiga beslut och spännande dokument som kanske har fallit i glömska. Ett arkiv är långt ifrån bara en dammig källarlokal full med dokument i pappersform, det finns självklart idag även elektroniska arkiv där man arbetar mycket med att försöka säkerställa och spara just elektroniskt material som skapas i dagens samhälle på ett bra sätt, det är en stor utmaning.

COLOURBOX13686529

Det finns fläckfria, klimatanpassade high tech-arkiv för ömtligt tryckt material över hela världen. I Sverige exempelvis på KB (Kungliga biblioteket). Allt för att kunna strukturera och bevara kunskap och historia. I Sverige bjuder Arkivens dag på öppet hus på många olika arkivinstitutioner över hela landet där det finns tillfälle att besöka ett arkiv och ställa frågor och få veta hur det fungerar. Alla har tillgång till våra svenska arkiv oavsett medborgarskap och i stort sett allt är också öppet för forskning. Detta är en viktig medborgerlig rättighet. I år är det gemensamma temat i Norden Gränslöst. Överallt runt om i Norden berättas det om spännande livsöden och historiska händelser om exempelvis personer som utmanat gränser eller som bildligt eller bokstavligt passerat gränser.

I Sverige finns en Nationell arkivdatabas (NAD) utgiven på CD och tillgänglig över webben. Där finns arkivinstitutioner och deras bestånd nedtecknat men däremot inga detaljer. Hos NAD hittar du huvudsakligen de statliga arkivinstitutionerna.

NAD

Ett av de kanske mest kända lite mer hemlighetsfulla arkiven i världen är Vatikanstatens, och det är först under de senaste åren som detta privata arkiv delvis blivit öppnade för allmänheten. Däri göms bland annat dokument som Martin Luthers bannlysning, brev från Michelangelo, handlingar från rättegången mot Galileo Galilei och drottning Kristinas abdikationsdokument.

Vill du veta mer om arkiv? På lördag håller Borås Stadsarkiv, Föreningsarkivet i Borås och Borås Idrottshistoriska Sällskap öppet hus mellan kl. 11.00-14.00. Mer info om arrangemanget hittare du på stadsarkivets webb. Här på biblioteket prenumererar vi bland annat på tidskriften Arkiv: en tidning av och för arkivarier och registratorer om du vill kika lite på vad de som arbetar på arkiv gör för något. Du hittar den på plan 1, hylla A:134.

Text: Lena Holmberg
Bild: Colourbox