En tidig start på ditt examensarbete

Engelska

TimglasNär examenskursen börjar, är det lätt att tiden rinner iväg. Om du väntar till sista stund med att skriva din frågeställning och strukturera din uppsats är du sent ute och det kan påverka uppsatsens slutresultat. Om inte annat kommer slutet på din studietid blir allt annat än behaglig.

Det finns delar av uppsatsen som du kan börja med redan innan kursen börjar. Delar som frågeställning, informationssökning och uppsatsmall.

Frågeställning
Det enda du behöver för att börja skriva en frågeställning är något som intresserar dig lite extra inom ditt fält, det ska i alla fall vara tillräckligt intressant för att du ska vilja skriva ett examensarbete på temat. Tips: Det kan vara värt att rikta frågeställningen mot något som du kan ha användning av i din framtida karriär.

När kan du börja slipa på en frågeställning? Du kan göra detta så snart du hittar något du tycker är intressant. Ofta krävs det dock vissa baskunskaper för att du ska kunna hålla dig inom ditt fält. Du kan få mer tips på frågeställningsformuleringen på vårt tidigare blogginlägg så formulerar du frågeställningar till uppsatsen.

Lägg inte ner för mycket tid på din frågeställningsformulering i början på arbetet och var öppen för att kontinuerligt anpassa, avgränsa och bredda den under kursens gång.

Informationssökning
När du har ett intresseområde bör du också kunna formulera ett eller flera informationsbehov, dvs. angränsande områden som du behöver lära dig mer om för att kunna ställa en bra fråga. För att kunna utvärdera huruvida din fråga är relevant måste du ställa den i kontext till tidigare forskning. Du vill exempelvis undvika att svara på en fråga som någon annan redan besvarat (du vill åtminstone kunna sätta ditt svar i kontext till andra svar).

Hur kan vi arbeta med informationssökning i anslutning till forskningsfrågan? Börja med att bryta ut nyckelord ur din fråga och dina informationsbehov. Använd gärna uppslagsverk och liknande för att hitta synonymer till dessa nyckelord och bygg upp sökblock. Använd sedan dessa sökblock för att rikta dina sökningar. Välj en eller flera databaser som kan vara användbara för att hitta den information som du är intresserad av. Om du har problem med dina sökningar kom gärna förbi och fråga i informationspunkten eller kom till vår sökverkstad.

sökverkstad

Mall
Det är också bra att påbörja arbetet med uppsatsmallen. Börja gärna skriva metatext under rubrikerna, ett kort textstycke som introducerar uppsatsens olika delar. Om du har en mall med metatext i kommer det bli lättare att få en överblick över arbetet och samtalen med din handledare bör bli lättare.

Text: Thomas Nyström