Nobelprisen 2015 – en snabb sammanfattning

Engelska

Idag är det den 10 december och Nobeldagen. Under pompa och ståt delas idag nobelprisen ut i Stockholm och Oslo, och ikväll är det bankett i Blå hallen på Stockholms stadshus. Här presenterar vi pristagarna och deras forskning lite närmare, och länkar vidare till mer läsning om respektive pris:

Fysiologi eller medicin

Årets nobelpris i medicin delas av totalt tre forskare. Halva priset går till forskarna William C. Campbell och Satoshi Ōmura och andra halvan till Youyou Tu. Gemensamt för alla tre pristagare är att de forskat fram nyaTablettförpackning med texten "Cure for Parasite". läkemedel som framgångsrikt används för att bekämpa parasitsjukdomar som flodblindhet och malaria. Detta är svårartade och utbredda sjukdomar som i första hand drabbar den fattigaste delen av mänskligheten (1).

I en artikel publicerad i Nature Medicine (10/2011) i samband med att Youyou Tu fick Lasker-DeBakey Clinical Medical Research Award 2011 beskriver Tu själv sitt arbete inom forskningen. Artikeln har titeln The discovery of artemisinin (qinghaosu) and gifts from Chinese medicine och nås lättast genom en sökning i Summon på artikeltiteln.

Fysik

Årets nobelpris i fysik tilldelas två forskare: Takaaki Kajita och Arthur B. McDonald. Dessa båda forskare har, på varsitt håll, visat att neutriner byter skepnad (vilket kräver att de har massa). Neutriner är den näst vanligaste partikeln i hela kosmos, och tusentals miljarder neutriner strålar genom våra kroppar i varje sekund. Upptäckten kan komma att bli helt avgörande för hur vi i framtiden ser på universums historia, uppbyggnad och framtid (2).

Vill du läsa mer om upptäckterna som resulterade i årets nobelpris finns det flera artiklar av författarna tillgängliga via Biblioteket – sök på Takaaki Kajita eller Arthur B. McDonald i Summon.

Vi kan dessutom rekommendera den populärvetenskapliga sammanfattning som Kungl. Vetenskapsakademien har sammanställt i samband med att priset tillkännagavs. Det är en sex sidor lång sammanfattning som inkluderar en beskrivning av neutriner, historiken bakom forskningen och hur forskningen kan komma att påverka i framtiden.

Kemi

Det är tre forskare som delar på årets nobelpris i kemi.DNA-spiral. Thomas Lindahl, Paul Modrich och Aziz Sancar har alla tre studerat hur celler reparerar DNA som skadats och därmed ser till att den genetiska informationen felsäkras. Var för sig har forskarna upptäckt olika tillvägagångssätt för reparation av DNA-strängar i celler. Dessa kunskaper ger en ny förståelse för hur celler fungerar och skapar möjligheter att exempelvis utveckla nya behandlingsmetoder för cancer (3).

Även för nobelprisen i kemi har Kungl. Vetenskapsakademien tagit fram en populärvetenskaplig sammanfattning om forskningen som ligger till grund för priset. Här presenteras de tre reparationsmetoderna, och det ges även en grundläggande genomgång av vad DNA är, och hur varje människas DNA-struktur skapas.

Litteratur

Årets nobelpris i litteratur tilldelas den vitryska författaren Svetlana Aleksijevitj, motiveringen från Svenska Akademien, som utser pristagaren, löd: För hennes mångstämmiga verk, ett monument över lidande och mod i vår tid (4). Mer information om Svetlana Aleksijevitj och hennes författarskap kan du läsa i vår bloggpost om vinnande litteratur och här finner du en lista på de böcker biblioteket har av Aleksijevitj.

Fredspriset

Ceremonin för utdelningen av Nobels Fredspris hålls i Valsedelslåda med Tunisiens flagga som motiv.Oslo, och det är Den norske nobelkomite som utser pristagarna varje år. I år tilldelas priset Tunisiska nationella kvartetten för dialog som bidragit till att skapa en pluralistisk demokrati i Tunisien efter jasminrevolutionen 2011. Den arabiska våren startade i Tunisien 2010-2011 och spred sig sedan till flera länder i Nordafrika och Mellanöstern. Idag har kampen för demokrati stött på stora hinder i flera av dessa länder, men Tunisien har gått vidare och blivit ett demokratiskt samhälle med respekt för grundläggande mänskliga rättigheter (5).

Söker man i Summon på Tunisian National Dialogue Quartet får man träff på en mängd tidningsartiklar från världens alla hörn om hur kvartetten tilldelats fredspriset. Vill man läsa mer om den arabiska våren har vi en mängd (e-)böcker inom ämnet på såväl svenska som engelska.

Ekonomi

Priset i ekonomi, eller ekonomisk vetenskap, är inte ett ursprungligt nobelpris, utan tillkom 1968 då Sveriges Riksbank instiftade priset. Utdelningen av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne sker dock samtidigt som nobelprisen, men priset är alltså inte ett nobelpris i egentlig mening.

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk Hand som måttar en jordglob mellan tummen och pekfingret.vetenskap till Alfred Nobels minne 2015 tilldelas Angus Deaton. Motiveringen till att Deaton utses till pristagare är att han i väldigt stor utsträckning bidragit till att tydliggöra hur en ekonomisk politik som ökar välfärden och minskar fattigdomen bör utformas. Deaton har i sin forskning bland annat studerat hur hushållsdata kan användas för att dra slutsatser om samhället, samt studerat hur konsumenter fördelar sina utgifter på olika typer av varor (6).

Eftersom det är Kungl. Vetenskapsakademien som utser även pristagaren i ekonomisk vetenskap, finns det en bra och läsvärd populärvetenskalig sammanfattning även av forskningen bakom detta pris.

Angus Deaton har också skrivit en stor mängd artiklar och böcker inom sitt forskningsområde, vid en sökning i Summon får vi träff på 175 böcker, bokkapitel och artiklar som Deaton har författat.


Referenser:
(1) Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet (2015). Pressmeddelande 2015-10-05.
(2) Kungl. Vetenskapsakademien (2015). Pressmeddelande 2015-10-06.
(3) Kungl. Vetenskapsakademien (2015). Pressmeddelande 2015-10-07.
(4) Svenska Akademien (2015). Pressmeddelande 2015-10-08.
(5) Den Norske Nobelkomite (2015). Pressmeddelande 2015-10-10.
(6) Kungl. Vetenskapsakademien (2015). Pressmeddelande 2015-10-12.

Text: Katharina Nordling
Bilder: Colourbox