Fria databaser och e-resurser

Engelska

Biblioteket abonnerar på många databaser och e-resurser. För att använda dem krävs att du har ett konto på högskolan. Till de abonnerade resurserna har vi i databaslistan en hel del resurser som är fria att använda och alltså inte kräver något konto. Dessa resurser kan vara bra att känna till, inte minst efter din studietid på högskolan.

De fria resurserna är länkade på webbsidan Databaser – se Fria databaser en bit ner på sidan.

Nedan följer ett antal exempel på databaser som är fria att använda.

Bibliotekskataloger

  • Primo, vår egen katalog är fritt öppen för sökning samt innehåller en del fri fulltext
  • Libris, det nationella biblioteksdatasystemet för Sverige. Referenser till mer än fyra miljoner böcker och tidskrifter hos cirka 200 bibliotek

Forskning

  • Diva (Högskolan i Borås) är ett digitalt arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser utgivna av Högskolan i Borås
  • SwePub innehåller vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten
  • DOAJ (Directory of Open Access Journals) indexerar och ger åtkomst till forskning publicerad i vetenskapliga tidsskrifter med öppen tillgång

Referensdatabaser

  • ERIC Database innehåller referenser till artiklar, böcker, rapporter, avhandlingar, konferenser och mer inom ämnet utbildning
  • PubMed innehåller referenser till artiklar, böcker, rapporter, avhandlingar och mer inom medicin och hälsa- och sjukvård

Ordböcker

Lagar

  • Lagrummet.se är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation
  • EUR-Lex ger tillgång till lagstiftning inom EU

Fler fria databaser

Det finns många fler bra och användbara databaser i listan. Ta en titt i “Lista över fria databaser” och se om du hittar någon som du tycker är värdefull för dig.

Text och bild: Klaz Arvidson