Surfande bibliotekarier i Loungen

Förra veckan hade vi besök av Surfande bibliotekarie i vår Lounge.  Här på BLR har ett projekt pågått sedan början av 2012 där en del av vår personal gått runt i biblioteket och med surfplattor i hand hjälpt studenter och andra kunder ute i biblioteket. Det har rört sig om allt från att hitta den där boken man inte hittar på hyllan till att söka upp en vetenskaplig artikel. Det som skiljer sig är att det är vi som kommer till våra studenter snarare än att de går till oss i informationsdisken. Projektet drivs tillsmmans med Chalmers bibliotek och Göteborgs Stadsbibliotek och är finansierat av Kungliga Biblioteket. Tiden för det gemensamma projektet går ut här i vår men vi på BLR tycker att det har varit ett roligt sätt att arbeta på och hoppas kunna driva någon typ av liknade arbetssätt i framtiden.

Text: Christel Olsson

Surfande bibliotekarier!

IN ENGLISH

I början av terminen drar vi igång ett projekt som vi har kallat för Surfplatteprojektet, där vi kommer att använda surfplattor, så som tex iPad, som verktyg vid mötet med våra kunder. Detta är ett projekt som vi genomför tillsammans med Chalmers bibliotek och Göteborgs stadsbibliotek och projektet finansieras av Kungliga Biblioteket. Vi genomförde en enklare pilottest redan i maj så du kanske redan har stött på oss?

Projektet går ut på att studera hur surfplattorna kan användas i mötet med våra användare då de söker information. Praktiskt går det till så att några av oss bibliotekarier är tillgängliga där du behöver oss, d.v.s. någonstans runt om i biblioteket, kanske bland bokhyllorna, din studieplats eller kanske i vårt Lounge. Du behöver alltså inte nödvändigtvis komma ner till informationsdiskarna på plan 2 för att få hjälp.

Vi kommer att gå runt i biblioteket några timmar om dagen redo att hjälpa dig.  Det enda vi ber om är att du efter att du (förhoppningsvis) fått den hjälp du behövde, fyller i en väldigt kort enkät om hur du upplevde situationen och tjänsten. Enkäten är så klart anonym och även om du kontaktar oss fler gånger så ser vi gärna att du fyller i enkäten efter varje gång.

Projektet kommer att pågå under hela höstterminen och en bit in på vårterminen. Vi kommer att kännas igen på våra rosa t-shirts, och du är välkommen att fråga oss allt som har med dina studier att göra. Vi ska göra vårt bästa för att försöka hjälpa dig.

Du är så klart fortfarande välkommen till plan 2 och våra bibliotekarier där.

Rörliga och surfande!

BLR deltar just nu i ett projekt om Surfplattors användningsområden på bibliotek. Tillsammans med Chalmers bibliotek och Göteborgs stadsbibliotek ska vi under 2012 och en bit in på 2013 undersöka och utveckla användandet av surfplattor i det dagliga arbetet .

Projektet är finansierat av Kungliga biblioteket och i ansökan står att läsa: “Projektet syftar till att undersöka användningen av surfplattor både inom biblioteksundervisningen och inom bibliotekets service och informationsarbete mot studenterna. Projektet avser även att undersöka hur surfplattor kan medverka till att förbättra bemötandet av studenter i samband med informationsförmedling.”

BLR:s fokus kommer att ligga på hur vi kan använda surfplattor som mobila informationsdiskar i referens- och informationssökningsarbetet. Tanken är att vi ska bli mer rörliga och kunna följa med er studenter ut bland hyllorna och hjälpa till. Att vi ska finnas till hands ute i biblioteket och inte bara nere i informationspunkterna.

Chalmers fokus kommer ligga mer på hur man använder surfplattor i undervisningssituationer. Göteborgs stadsbibliotek står inför en spännande tid då stadsbiblioteket kommer att ha stängt på grund av ombyggnad fram till 2014. Biblioteket kommer att “flytta ut på stan” till en rad olika lokaler och några av dessa tillfälliga mindre bibliotek kommer att förses med surfplattor. Elin Nordh, som är projektledare för Göteborgs stadsbiblioteks medverkan, skriver i sitt senaste inlägg:

“Vi kommer ha Ipads både för personalen och för besökarna. För besökarna kommer det att finnas Ipads laddade med appar som passar barnen. Eftersom det blir begränsat med utrymme i lokalen, så provar man här att ha bara en informationsdator och ser hur man klarar sig med en Ipad som komplement.”

Här på BLR håller vi PRECIS just nu på att bestämma exakt vilka surfplattor vi sa använda inom projektet. Sedan är det bara att ge sig ut i biblioteket. Vi ser fram emot att träffa er bland hyllorna!

Mer information om arbetet och våra reslutat kommer komma lite då och då under projekttiden.

Hälsar Christel