Oseriösa förlag kontaktar studenter

Studenter blir kontaktade av ett förlag vid namn GlobeEdit Publishing. Ett förlag som är känt för att vara oseriöst och gärna vill ha tillgång till material de kan sälja; kontakten kan se ut på följande sätt:

“I believe this particular topic could be of interest to a wider audience and we would be glad to consider publishing it.
Should the commercialisation of your work as printed book meet your interest, I will be glad to provide you with further details in an electronic brochure.”

Vanligtvis är den här typen av oseriösa publicister ute efter någon form av förskottsbetalning. I det här fallet erbjuder GlobeEdit att publicera texten gratis, problemet finns i kontraktet; som författare förlorar du rätten till ditt arbete och GlobeEdit kommer att sälja det till företag för att tjäna pengar. GlobeEdit är inte intresserad av vetenskaplig kvalitet, och de är inte intresserade av att du når fler läsare; de är snarare ute efter att begränsa tillgången till ditt arbete och gömma det bakom en form av Betalvägg. I regel är uppsatserna redan tillgängliga genom de digitala arkiv som finns på Sveriges lärosäten.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) rapporterar att även deras studenter blir kontaktade.

Var alltid försiktig när du blir kontaktad. För att citera SLU:

“Tyvärr är företeelsen inte ovanlig, det blir allt vanligare att både forskare och studenter kontaktas av oseriösa förlag. Var observant och läs på om förlag som du kontaktas av”

/Thomas Nyström

Tveksamma förlag – release på den engelska versionen

Guiden att bedöma tveksamma oa-förlag som publicerades för några veckor sedan i den här bloggen har nu översatts till engelska. Den svenska versionen har blivit uppdaterad men några nya exempel och några otydligheter har förtydligats.

Det är viktigt att kontrollera den tidskriften du väljer att publicera i så att du inte råkar publicera i en tidskrift som saknar ett vetenskapligt tillvägagångssätt för att acceptera, granska och publicera vetenskapliga artiklar. Det dyker hela tiden upp nya tveksamma förlag och de har nya knep för att verka mer seriös och för att få citeringar. Dessa tidskrifter fungerar så att de tar betalt (dock inte alls lika mycket som t.ex. Springer eller andra välkända förlag) för att publicera din artikel men lägger knappt något arbete på din artikel: din artikel blir inte granskad, den redigeras inte osv.

Det senaste knepet att höja tidskriftens impact factor är att köpa citeringar. Vissa förlag har börjat skicka tack-meddelanden till dem som har citerat artiklar från dess tidskrifter i andra förlags tidskrifter. I dessa e-postbrev skriver de att de erbjuder gratis publicering av dina kommande artiklar i sina tidskrifter så klart om du citerar deras artiklar tillräckligt många gånger. Syftet med detta förfarande är alltså att öka citeringar så att förlagets tidskrifter och därmed tidskriftens får hög impact factor, vilket är oetiskt. Läs mer om detta och se ett exempel på tack-e-postbrevet i Jeffery Beall’s blogg.

Guiden Open access och tveksamma förlag

Open Acccess and predatory publishers – the guide

Text: Pieta Eklund

Tveksamma open access-förlag – igen

Många högskolor och universitet har beslutat att forskare ska publicera i en oa-tidskift och det finns även många forskningsfinansiärer som kräver oa-publicering. Kravet på oa-publicering har gjort att många tveksamma oa-förlag och oa-tidningar finns på marknaden. Dessa kan innebära huvudbry för dig som forskar och ska publicera. Hur ska du veta vilka av alla oa-förlag som är seriösa och hur kan du försäkra sig om att just den tidskrift du väljer att publicera i håller hög kvalitet?

Vi på biblioteket tagit fram en guide (pdf-fil) med konkreta tips som kan hjälpa till vid bedömning av oa-förlag och oa-tidskrifter. Många av exemplen i guiden är från vårdvetenskap men det som skrivs gäller alla vetenskapliga områden. Det kan t.o.m. sägas att STEM-området (Science, Technology, Engineering och Mathematics) är hårdast dabbat då mycket av pengarna ligger inom dessa områden.

Om du är tveksam inför valet av oa-tidskrift eller oa-förlag? Hör av dig till mig.

EDIT: 2012-10-15 Guiden har uppdaterats. Du hittar den uppdaterade guiden här.

Text: Pieta Eklund