Så funkar det: Böcker som vi inte har i biblioteket

Så funkar det! – I en serie blogginlägg försöker vi göra Biblioteket mer begripligt för vem som helst. Vad är det som händer på biblioteket egentligen? Hur funkar apparater och maskiner? Varför ser reglerna ut som de gör? Här förklarar vi och tips till dig som använder biblioteket.

På biblioteket har vi en mängd böcker, men det finns ju faktiskt också en stor mängd böcker som vi inte har. Men att vi inte har en bok ska inte hindra dig från att läsa den, alltså kommer vi göra vårt allra bästa för att fixa fram boken åt dig.

Vi har två olika sätt att skaffa fram böcker på, det första alternativet är att vi köper boken. Vi beställer den då från någon av våra leverantörer, boken skickas till oss och så snart den är redo att lånas ut till dig, skickar vi ett mail. Då kan du hämta boken på hyllan för reserverade böcker. När du är klar med boken finns ju boken kvar hos oss, redo för någon annan att läsa.

Det andra sättet för oss att skaffa fram en bok på är att fjärrlåna den. Det innebär att vi lånar boken från något annat bibliotek, och sedan lånar vi ut boken till dig. Det är alltså ett annat biblioteks bok du lånar, men du gör det via oss. Vi beställer boken från ett bibliotek som har den, biblioteket i fråga skickar boken till oss och vi skickar ett mail till dig så snart boken finns tillgänglig för dig. När du hämtar boken gör du det i Informationspunkten vid entrén. Efter att du lämnat tillbaks boken skickar vi tillbaks den till det bibliotek vi har lånat den ifrån, och skulle någon annan vilja låna samma bok vid ett annat tillfälle måste vi återigen låna (eller köpa) in den.

Så vad är det som avgör vilken av ovanstående angreppssätt vi väljer för att ta fram en bok åt dig? Det är ett antal faktorer som spelar in i det valet, till exempel: Är boken ny? Är bokens ämne relevant för något av högskolans ämnesområden? Är svaret JA på någon av de frågorna ökar sannolikheten att vi köper in boken. Tror vi däremot att det förmodligen bara är du som är intresserad av den här boken, eller om boken är gammal och omöjlig att köpa väljer vi att istället göra ett fjärrlån.

Vårt mål är att du ska få tillgång till de böcker du behöver oavsett om vi faktiskt har boken eller inte. Därför är det alltid värt att kontakta oss om du behöver en bok som vi inte har, vi lovar att göra vårt bästa för att fixa fram boken åt dig.

Text: Katharina Nordling
Bild: Mostphotos

Så funkar det: Böcker som vi inte har i biblioteket

Så funkar det! – I en serie blogginlägg försöker vi göra Biblioteket mer begripligt för vem som helst. Vad är det som händer på biblioteket egentligen? Hur funkar apparater och maskiner? Varför ser reglerna ut som de gör? Här förklarar vi och tips till dig som använder biblioteket.

På biblioteket har vi en mängd böcker, pileofbooks2men det finns ju faktiskt också en stor mängd böcker som vi inte har. Men att vi inte har en bok ska inte hindra dig från att läsa den, alltså kommer vi göra vårt allra bästa för att fixa fram boken åt dig.

Vi har två olika sätt att skaffa fram böcker på, det första alternativet är att vi köper boken. Vi beställer den då från någon av våra leverantörer, boken skickas till oss och så snart den är redo att lånas ut till dig, skickar vi ett mail. Då kan du hämta boken på hyllan för reserverade böcker. När du är klar med boken finns ju boken kvar hos oss, redo för någon annan att läsa.

Det andra sättet för oss att skaffa fram en bok på är att fjärrlåna den. Det innebär att vi lånar boken från något annat bibliotek, och sedan lånar vi ut boken till dig. Det är alltså ett annat biblioteks bok du lånar, men du gör det via oss. Vi beställer boken från ett bibliotek som har den, biblioteket i fråga skickar boken till oss och vi skickar ett mail till dig så snart boken finns tillgänglig för dig. När du hämtar boken gör du det i Informationspunkten vid entrén. Efter att du lämnat tillbaks boken skickar vi tillbaks den till det bibliotek vi har lånat den ifrån, och skulle någon annan vilja låna samma bok vid ett annat tillfälle måste vi återigen låna (eller köpa) in den.

Så vad är det som avgör vilken av ovanstående angreppssätt vi väljer för att ta fram en bok åt dig? Det är ett antal faktorer som spelar in i det valet, till exempel: Är boken ny? Är bokens ämne relevant för något av högskolans ämnesområden? Är svaret JA på något av de frågorna ökar sannolikheten att vi köper in boken. Tror vi däremot att det förmodligen bara är du som är intresserad av den här boken, eller om boken är gammal och omöjlig att köpa väljer vi att istället göra ett fjärrlån.

Vårt mål är att du ska få tillgång till de böcker du behöver oavsett om vi faktiskt har boken eller inte. Därför är det alltid värt att kontakta oss om du behöver en bok som vi inte har, vi lovar att göra vårt bästa för att fixa fram boken åt dig.

Text: Katharina Nordling

Distansstudent? Läs här!

Just nu kommer många fjärrlånebeställningar in från er distansstudenter som inte alls hör hemma bland fjärrlån. Så här kommer en kort förklaring till skillnaden:

Med distansstudent menas dig som är registrerad student på någon av Högskolans distansprogram samt att du inte bor i Borås (033-området).

Med fjärrlån menas det material (till exempel en bok eller artikel) som vi inte själva har på biblioteket och därmed måste låna in från andra bibliotek. (Vi lånar inte in material som vi har i samlingarna men är utlånade för tillfället)

Som distansstudent kan du få böcker och tidskriftsartiklar hemsända till dig som finns i bibliotekets fysiska samlingar, alltså tryckta böcker eller tryckta artiklar i våra olika tidskrifter som finns på plats. Du fyller i ett särskilt formulär när du ska beställa hem material som distansstudent. Använd inte vårt formulär för fjärrlån, för då tar beställningen mycket längre tid eftersom den då hamnar fel.

Hemifrån kommer du åt de flesta av de databaser biblioteket har abonnemang på samt våra e-boks leverantörer genom att logga in med dina vanliga inloggningsuppgifter (samma som till PINGPONG). Så börja alltid med att söka i till exempel Summon för att se om vi har materialet i e-format.

Ovanstående skall alltså inte inte blandas ihop med att fjärrlåna en artikel från ett annat bibliotek när det du söker inte finns bland våra samlingar. För ett fjärrlån kan priset variera mellan 40- och 80 kr/artikel beroende på var i världen den kan beställas från.

Att få böcker hemskickade är kostnadsfritt men du betalar själv för frakten tillbaka till oss. Att få tidskriftsartiklar kopierade och hemskickade kostar från 40 kr/artikel. Vi kopierar inte material ur böcker som finns till utlån i våra samlingar.

Läs mer om tjänster till dig som distansstudent på vår webb.

 

Text: Lisa Carlson

SAGA och GILL

Vintage pharmacy tools: scales, books and magnifying glassNu äntligen har det nya fjärrlåneformuläret kommit igång. Det nya Fjärrlånesystemet kommer att heta GILL.

http://www.hb.se/Biblioteket/Lan-och-inkop/Fjarrlan/

 

 

Som vi i slutet av 2013 meddelade lades det gamla fjärrlånesystemet SAGA ner Januari 2014.
Den första prototypen till SAGA togs fram 1997 i samband med ett internt utvecklingsprojekt på Karolinska Institutet (KIB) under ledning av Lars OA Hedlund. Under 1999 och 2000 erhölls projektbidrag från BIBSAM för att göra systemet tillgängligt för andra bibliotek. Borås högskolebibliotek började använda SAGA 2004.
I samband med Lars OA Hedlunds pension bestämde sig KIB för att lägga ner hela SAGA.

GILL har uppkommit genom samarbete mellan GSLG biblioteken som består av Högskolan i Borås, Linnéuniversitet och Örebro Universitet.

Text och Bild: Tandis Talay

 

Fjärrlånesystem

fjarlanVid årsskiftet kommer biblioteket byta fjärrlånesystem. Det innebär att vi under en övergångsperiod kommer att flytta över all data från vårt nuvarande system till det nya systemet och hoppas på att det inte uppstår några problem under denna flytt. Det vi behöver göra nu är att försöka avsluta så många beställningar som möjligt, därför ber vi dig att se över dina fjärrlån och lämna tillbaka det du är klar med eller inte behöver längre.

Tveka inte att kontakta oss vid frågor

Du når oss på:
ill@hb.se
biblioteket@hb.se
eller 033- 435 40 50

Text: Lena Holmberg, Tandis Talay
Bild: Tandis Talay

 

Fjärrlån

Letar du efter en bok som vi inte har på högskolebiblioteket? Då kan du alltid fjärrlåna.

Att fjärrlåna innebär att vi lånar en bok eller artikel åt dig från andra bibliotek runt om i landet. Man kan gå tillväga på två olika sätt. Vill du fjärrlåna via Libris titta på vår instruktionsfilm.

Vill du fjärrlåna via bibliotekets webbplats ska du gå in på Lån och inköp. Välj om du vill fjärrlåna bok eller artikel. Obs! tänk på att beställning av artiklar kostar 40kr/artikel.

Fyll i formuläret med chippnr och efternamn. Kolla så att namn, adress samt E-post stämmer. Skriv in sedan boktitel, författare och år. Tänk på att alla fält med röd stjärna ska vara i fyllda. Nu kan du klicka på skicka beställning så hamnar den på bibliotekets fjärrlåneavdelning.

Om du vill beställa artikel ska du ange tidskriftens titel samt författare, volym och nr. Skriv in så mycket information som möjligt för att vi snabbare ska kunna beställa din artikel.

Text och film: Tandis Talay