Distansstudent? Läs här!

Just nu kommer många fjärrlånebeställningar in från er distansstudenter som inte alls hör hemma bland fjärrlån. Så här kommer en kort förklaring till skillnaden:

Med distansstudent menas dig som är registrerad student på någon av Högskolans distansprogram samt att du inte bor i Borås (033-området).

Med fjärrlån menas det material (till exempel en bok eller artikel) som vi inte själva har på biblioteket och därmed måste låna in från andra bibliotek. (Vi lånar inte in material som vi har i samlingarna men är utlånade för tillfället)

Som distansstudent kan du få böcker och tidskriftsartiklar hemsända till dig som finns i bibliotekets fysiska samlingar, alltså tryckta böcker eller tryckta artiklar i våra olika tidskrifter som finns på plats. Du fyller i ett särskilt formulär när du ska beställa hem material som distansstudent. Använd inte vårt formulär för fjärrlån, för då tar beställningen mycket längre tid eftersom den då hamnar fel.

Hemifrån kommer du åt de flesta av de databaser biblioteket har abonnemang på samt våra e-boks leverantörer genom att logga in med dina vanliga inloggningsuppgifter (samma som till PINGPONG). Så börja alltid med att söka i till exempel Summon för att se om vi har materialet i e-format.

Ovanstående skall alltså inte inte blandas ihop med att fjärrlåna en artikel från ett annat bibliotek när det du söker inte finns bland våra samlingar. För ett fjärrlån kan priset variera mellan 40- och 80 kr/artikel beroende på var i världen den kan beställas från.

Att få böcker hemskickade är kostnadsfritt men du betalar själv för frakten tillbaka till oss. Att få tidskriftsartiklar kopierade och hemskickade kostar från 40 kr/artikel. Vi kopierar inte material ur böcker som finns till utlån i våra samlingar.

Läs mer om tjänster till dig som distansstudent på vår webb.

 

Text: Lisa Carlson