Eduroam – trådlöst nätverk på flera olika platser

COLOURBOX4822501När du vill ha tillgång till trådlöst nätverk/wifi ska du använda nätverket eduroam som finns tillgängligt i största delen av högskolans lokaler. Eduroam är ett samarbete mellan högskolor och universitet i hela världen och finns tillgängligt på många lärosäten. Med eduroam kan studenter och anställda surfa på totalt 799 platser i Sverige, och på tusentals platser runtom i världen i totalt 54 länder.

Förutom att det är smidigt i våra lokaler är en vinst att du som student här enkelt kan koppla upp dig med dina vanliga användaruppgifter när du besöker andra lärosäten.

Här kommer en liten kort instruktion hur du gör:

  • Som student loggar du in med [användarnamn]@hb.se på din laptop när du använder Eduroam – även när du besöker ett annat lärosäte. Om du vill använda tjänsten Eduroam för att koppla upp mobilen mot det trådlösa nätverket skall du logga in med [användarnamn]@mobil.hb.se.
  • För att ditt konto skall fungera med tjänsten måste ditt lösenord följa lösenordspolicyn; lösenordet måste vara mellan 8 och 12 tecken långt och inte innehålla tecknen å, ä eller ö.
  • När din enhet är ansluten till Eduroam sparas ditt användarnamn och lösenord utan du loggas in automatiskt nästa gång då Eduroam har täckning.

Vill du veta mer, läs mer på IT-supports webbsida.

Text : Lena Holmberg
Bild: Colourbox

Biblioteksanvändare får bättre studieresultat!

En vanlig tanke hos studenter (enligt personlig erfarenhet och efterforskningar i bekantskapskretsen) i början av en ny termin eller vid kursstart är följande: Nu! Den här gången ska jag vara flitig och ute i god tid med alla mina uppgifter! Syftet med “satsningen” kan vara att få bättre studieresultat, att få ut mer kunskap av kursen eller kanske att bli mer effektiv och på så vis få mer tid över till annat. Sen brukar den där “satsningen” hålla lite olika länge, ibland rasar det efter några dagar, ibland håller det hela kursen/terminen igenom.

Om nu syftet med att studera mer disciplinerat är att höja dina studieresultat så kommer här ett tips på hur du kan öka på studieresultaten ändå lite mer: Använd biblioteket!

I höstas avslutades forskningsprojektet Library Impact Data Project (LIDP) vid University of Huddersfield inom vilket man studerat hur biblioteksanvändning påverkar studieresultaten. Detta gjordes genom att forskarna studerade data om studenters biblioteksanvändning (användning av e-resurser, lån och hur mycket de vistats i biblioteket) och data om deras studieresultat. Det var totalt åtta olika universitet i Storbritannien som ingick i studien. Slutsatsen blev att det finns en klar korrelation mellan hög biblioteksanvändning och höga studieresultat. Däremot kan man inte säkert säga att sambandet är kausalt.

Men om du nu ska ta tag i studierna ordentligt den här terminen, eller under den här kursen, varför inte se till att utnyttja bibliotekets resurser? Även om det inte är säkert att biblioteksanvändningen är orsaken till det högre betyget så lär det väl knappast förvärra saken i allafall.

Varmt välkommen att använda bibliotekets resurser, både de materiella i form av böcker, artiklar och databaser, men glöm inte att även använda dig av bibliotekarierna! Be om hjälp att hitta rätt information, vi hjälper gärna till!

libraryuseText: Katharina Nordling

Vill du göra ditt examensarbete i Japan?

Nu har du möjlighet att söka stipendier för att göra ditt examensarbete i Japan! För både utlysnignarna gäller att ansökan är stiftelsen tillhanda senast 1 mars 2014. Studenter och yngre forskare från samtliga universitet och högskolor i Sverige är behöriga att söka anslag.
Från utlysningen från Sweden-Japan Foundation:
“Sweden-Japan Foundation utlyser stipendier för studier, forskning samt examensarbete
och praktik på högskolenivå i Japan. Stipendierna är främst avsedda för studier inom
teknik, naturvetenskap, ekonomi, juridik, medicin och handel. Studenter och yngre
forskare från samtliga universitet och högskolor iSverige är behöriga att söka anslag.
Sökande skall ha fast anknytning till Sverige. Studietiden i Japan måste omfatta minst 3
månader.”
Även Scandinavia – Japan Sasakawa Foundation har utlyst stipendier för Japanstudier.
Från utlysningen:
“Anslag kan utgå till organisationer, institutioner och enskilda personer. Bidragen skall avse forskning eller utbildning inomnaturvetenskap, teknik, medicin, samhällsvetenskap,

ekonomi,humaniora och journalistik.”
Pieta Eklund

STARK-dagen

Det är dags för årets STARK-dagen den 30 januari. Dagen arrangeras tillsammans av studentkåren och högskolan. Då kommer 85 utställare från både privatnäringsliv och kommuner, myndigheter och andra organisationer att ställa ut och presentera sig till våra studenter. Kom och träffa arbetsgivare mellan kl 10 och 15. Utställare kommer att finnas bl.a. utanför Bibliotek- & läranderesurser.

STARK-dagen har blivit stort. Dagen drar ca 2000 deltagare och det finns intervjurum redo. Förra året genomfördes ett antal intervjuer som ledde till jobb. Så, förbered på att träffa din framtida arbetsgivare! Även om du har precis börjat med studierna så besök dagen. Det finns möjlighet att prata om praktik, sommarvikariat, exjobb och annat.

STARK-dagen – brygga mellan student och arbetsmarknad

Pieta Eklund

Livet som student

No time for a proper meal.

Det kan vara en stor förändring att börja på Högskolan.  Kanske innebär det en flytt hemifrån för första gången med allt vad det innebär, kanske ändrar det inriktning på en tidigare påbörjad yrkesbana. I vilket fall som helst så är det saker som förändras, stora eller små, när Du börjar studera.

Förändring innebär ofta ett visst mått av motstånd hos oss människor. Det utmanar ibland rädslor vi kanske inte visste att vi hade. Ta det här med prestation t e x, det är ju fantastiskt roligt och bra att känna glädjen i att vilja prestera, men det är också det som många gånger gör att vi känner oss pressade till en nivå som inte är hälsosam. Som student gäller det att lära sig reglera sin vilja att prestera så att man inte ”faller på eget grepp”. Att hitta en nivå där man åstadkommer vad som krävs, ibland lite till, för att bli godkänd. Att balansera studier o det övriga livets krav. Det är inte alltid så lätt när mängden av litteratur ibland känns överväldigande, tiden alltför kort o det övriga livet med familj, jobb vid sidan om, fritidsintressen etc. också vill ha sin plats. Blir det för mycket vaknar ofta den inre kritikern vi alla bär med oss mer eller mindre av och om den inre kritikern får ”löpa amok” gör den gärna det.

Vad kan man göra då om man känner att man behöver hjälp att prioritera o hitta balansen mellan sina resurser och det som krävs för att klara sina studier? En bra sak är att fundera över vilken ”tårtbit” i livet som faktiskt inte får plats just nu när studierna tar så mycket tid. Vad kan just Du ändra på i ditt liv som frigör mer tid o energi till det som Du nu antagit utmaningen av att klara? Hur kan du planera in din ledighet så att du faktiskt återhämtar dig emellanåt? Kanske behöver du fundera över vad som händer med just dig när du känner dig pressad, vilka är dina symptom när det blivit för mycket press och när/hur skall jag reagera på det?

Ett annat sätt är att boka en tid hos någon av oss på studenthälsan, tillsammans kan vi se över din situation och vilken förändring som krävs.

Välkommen!

Anna Järvbring, kurator, Camilla Boström, kurator, Yngve Glans, studentpräst

kurator@hb.se
yngve.glans@telia.com