Om bloggen

Engelska

Biblioteket vid Högskolan i Borås är ett modernt vetenskapligt bibliotek. Vi är en arbetsplats och mötesplats för studenter, forskare, lärare och allmänhet. Våra lokaler är stora och luftiga och fördelade på sex plan och rymmer inte bara böcker utan många arbetsplatser, datorer, grupprum mm för våra besökare.

Bibliotekarierna som skriver i bloggen arbetar med olika arbetsuppgifter som förvärv, webb, kundtjänst mm.