Skapa alerts för att bevaka citeringar

Du kan bevaka citeringar i någon av våra så kallade citeringsdatabaser: Scopus och i Web of Science.
scopusETTNär man går in i Scopus via bibliotekswebben bör man gå in i hjälpavsnittet.

 

 

scopusauthorI Scopus kan du bevaka citeringar
genom att skapa alerts för när ett visst dokument eller en viss författare citerats. Notera att man använder olika flikar för sökningarna.

 

scopuscitation

 

 

 

 

I Web of Science kan du bevaka citeringar genom att skapa alerts för när ett visst dokument har citerats.
Du måste skapa ett konto:webofscience

Text: Karin Süld

Bilder: Lisa Carlson

Omvärldsbevaka en särskild tidskrift

Vill du bevaka en tidskrift söker du först fram den via tidskriftslistan på bibliotekets webplats. Därefter går man in i någon av de databaser där tidskriften är tillgänglig. Gå vidare och skapa en alert i databasen.

Skapa en alert för en särskild tidskrift: 

alerts20

Klicka dig in på vår sida för tidskrifter från vår webbsida.

 

alerts21

 

Då kommer du in till vårt Tidskriftssök. Sök på titel eller browsa på ämne eller bokstav.

 

alerts23

När du sökt upp tidskriften finns ett sätt att sätta på en alert, detta kan se lite olika ut beroende på vilken databas det är.

 

 

Text: Karin Süld, Bild: Lisa Carlson

 

Omvärldsbevakning genom alerts inom ett ämne

Ett bra sätt att bevaka sitt ämnesområde är att skapa s.k. alerts i någon eller några av våra databaser.

Du kan göra det utifrån en viss sökfråga som motsvarar ditt ämne eller utifrån en viss tidskrift du vill följa. I första fallet får du mail med information om något nytt kommit in i databasen som matchar sökfrågan, i det andra fallet får du mail när ett nytt nummer av tidskriften lagts till i databasen.

Du kan också att skapa en alert för när en författare blivit citerad eller när ett visst dokument citerats.

Det går att skapa alerts i nästan alla databaser. I vissa krävs att man skapar ett konto.
Här är exempel från databaserna Scopus, Design and Applied Arts Index och Business Source Premiere.

Skapa alerts utifrån ett ämne:

alerts1Gör din sökning. Gå in på Set alert. Därefter – skapa ett konto. Logga in och ange hur ofta du vill få alerts till din e-post.

 

alerts2

 

Gör din sökning. Gå in på Create alert. Här ska du inte skapa något konto, endast fylla i hur ofta du vill få alerts till din  e-post etc.

alerts3_001

 

Gör din sökning. Gå in på Create Alert. Du behöver inte skapa ett konto I denna databas.

 

 

Text: Karin Süld, Bild: Lisa Carlson