Så funkar det: Återlämning av böcker

Så funkar det! – I en serie blogginlägg försöker vi göra Biblioteket mer begripligt för vem som helst. Vad är det som händer på biblioteket egentligen? Hur funkar apparater och maskiner? Varför ser reglerna ut som de gör? Här förklarar vi och ger tips till dig som använder biblioteket.

Grunden i själva biblioteksidén är ju att låna ut böcker, sen har bibliotek kommit att bli en hel del annat också, men just bokutlåningen ses ofta som bibliotekets kärna. I begreppet att låna något ingår att lämna tillbaka detsamma: aterlamningEn lånad bok ska lämnas tillbaka. På senare år har  hanteringen av detta (själva återlämnandet av böcker) allt mer tagits över av maskiner. Idag tänkte vi visa er vår återlämningsapparat lite mer ingående.

På utsidan av biblioteket (men inne i högskolans byggnad) finns ett grönt rullband som sticker ut ur ett hål i väggen. Det här är den publika delen av återlämningsapparaten. Här lämnar du tillbaka din lånade bok när det är dags. Du placerar boken på rullbandet och in i väggen försvinner boken. Men vad händer sen då? Följande film är inspelad när man står mittemot den postition där du lämnar boken:

Boken fortsätter åka på sitt rullband, och sorteras sedan ner i en av fem vagnar beroende på vilket våningsplan boken ska ställas upp på. Själva sorterandet styrs av det chip som sitter i boken, där information om boken finns lagrat. Denna första sortering är enbart en grovsortering, sedan kommer personal på biblioteket att sortera respektive vagn enligt uppställningsordning för att underlätta arbetet med att ställa upp böckerna på hyllan igen.

En av sorteringsvagnarna är till för böcker som av någon anledning måste hanteras extra. Det kan handla om böcker som är kraftigt försenade eller som är reserverade av någon annan. Dessa böcker kräver manuell handpåläggning och hanteras alltid av någon på biblioteket.

I maskinen återaktiveras även larmet på alla böcker som kommer tillbaka (de avaktiviteras när böckerna lånas ut).

Vår återlämningsmaskin är en liten maskin, vi har bara fem olika sorteringsfack. Borås stadsbibliotek har också en återlämningsapparat med sortering, men där finns det 21 olika fack för sortering, och Stadsbiblioteket i Göteborg har hela 62 fack i sin återlämningsmaskin. Kolla gärna in den här filmen från Boulder Public Library!

Text, bild och film: Katharina Nordling

Nu kan du låna själv!

Nu kan du äntligen låna själv! Nya utlåningsautomater finns direkt innanför entrén och där använder du ditt svarta chip som lånekort och knappar in din pinkod. Sen lägger du böckerna en i taget (eller några i taget) på plattan och vips så är böckerna lånade! Testa också att återlämna böcker utifrån biblioteket i vår nya återlämningsmaskin som återlämnar i rekordfart. Det kan du även göra när biblioteket är stängt. Läs gärna mer på vår webb. Så här i början kan det vara tveksamheter över hur det fungerar och vilken pinkod man har osv. Tveka inte att fråga oss i informationspunkten!

Maskinerna har kommit!

Nu har våra utlåningsmaskiner kommit! De håller på att installeras och snart kommer man att kunna låna själv med sitt lånekort som ser ut som ett chip. En sprillans ny återlämningsmaskinen vid namn TOR Maxi från Axiell finns också på plats i vårt nya återlämningsrum vid entrén. Den har installerats men är inte igång riktigt än. Där ska man snart kunna lämna tillbaka sina böcker utifrån även när biblioteket är stängt.

utlåningsmaskinerna packas upp!

Utlåningsmaskinerna packas upp!

Nya återlämningsmaskinen under installation

 

Återlämningmaskinen under installation.