Hej Sara Hellberg!

I en serie personporträtt presenterar vi här personalen på biblioteket närmare för alla våra läsare och kunder. Vilka är det som jobbar på biblioteket egentligen? Och vad gör dom där? Följ med och lär känna dina bibliotekarier! Här får du möta Sara som ganska nyligen har kommit tillbaka till jobbet efter sin föräldraledighet. Här får hon svara på fem frågor:

SaraHur länge har du jobbat här?

Jag har jobbat här sedan 2009 då jag först hade praktik och sedan fick sommarjobb, vikariat och så småningom fast jobb! Ett typexempel på hur viktigt det kan vara att få in en fot och visa vad man går för!

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

Jag ingår i “Funktion Utbildning” där jag tillsammans med fyra kollegor ansvarar för bibliotekets undervisning i informationssökning gentemot studenter på högskolans utbildningsprogram – jag är alltså en så kallad “undervisande bibliotekarie”. Vi träffar studenterna flera gånger under utbildningen och samarbetar med program- och kursansvariga lärare för att skapa innehåll som är meningsfullt för studenterna. Det kan till exempel handla om att informera om vilka resurser biblioteket har inom deras ämne, hur man söker och använder olika relevanta bibliografiska databaser och hur man känner igen en vetenskaplig artikel. Vi kopplar ofta undervisningen i informationssökning till ordinarie kursmoment som kräver att studenterna själva ska söka och granska information i samband med till exempel rapportskrivning.

De senaste åren har jag ansvarat för planering och utförande av dessa moment på högskolans vårdutbildningar. Jag har också varit inne en del på informatikprogrammen, lärarutbildningen och kommer framöver att ansvara för bibliotekets undervisning mot webbredaktörsprogrammet. Jag tjänstgör också i bibliotekets informationspunkt och i vår sökverkstad. Sedan skriver jag texter till Biblioteksbloggen ibland, gör guider och filmer till bibliotekets webb samt medverkar i arbetet med att hålla Harvardguiden uppdaterad.

Vad tycker du är roligast med jobbet?

Roligast är att träffa högskolans studenter och personal i informationspunkten och att undervisa och ha söksupport. Möten och diskussioner alltså. Att hjälpa studenterna bryta ned sitt informationsbehov i relevanta sökord, välja var man ska söka och utforma sökfrågor för att (förhoppningsvis) hitta det de letar efter. Det är nya utmaningar varje dag och hjärnan får jobba.

Vad gör du när du inte är på jobbet?

Utforskar livet som förälder till vår dotter, försöker hinna med vardagen, sover, läser, klappar katter och fikar.

Har du något boktips du vill dela med dig av?

Sedan jag fick barn för ett år sedan har det inte hunnits med så mycket läsning, men några böcker som jag läste under 2013 och verkligen gillade är Flod av Carolina Fredriksson, Stål  av Silvia Avallone och så Cormac McCarthys Vägen.

Text: Sara Hellberg & Lena Holmberg
Bild: Lena Holmberg

 

En erfaren katalogisatör pensioneras

Idag tar en epok slut på biblioteket – en av de medarbetare som arbetat längst vid högskolans bibliotek går i pension.

Avtackning

Avtackning av Elisabeth Andersen.

Elisabeth Andersen har jobbat som bibliotekarie på Högskolan i Borås sedan 1977. Under alla dessa år har Elisabeth mestadels arbetat med katalogisering och klassificering av böcker. Hon har alltid gjort detta med stor bravur, och har ett enormt kunnande och stor erfarenhet inom sitt ämnesområde. Förutom sin enorma kompetens har Elisabeth också ett otroligt gott minne, vilket mången gång underlättat arbetet här på biblioteket då det gällt att komma ihåg när en viss ändring av rutiner skedde eller liknande.

I och med sin långa tid på biblioteket har Elisabeth varit med om en väldigt utveckling. Bibliotekets katalog har under hennes tid gått från att vara en en gammal hederlig kortkatalog till att istället finnas på dator. Biblioteket har även bytt klassifikationssystem under de här åren, från SAB till Dewey. Bara dessa två förändringar har påverkat katalogiseringsjobbet på ett grundläggande sätt, och hela tiden har Elisabeth varit med och utvecklat och därmed utvecklats

Porträtt av Elisabeth Andersen.

Elisabeth Andersen.

Elisabeth berättade idag under sin avtackning att hon ända sedan hon var 6 år pratat om att bli bibliotekarie. Efter en fil.kand. vid Uppsala Universitet i ämnena engelska, tyska och litteraturvetenskap började hon som beredskapsarbetare på Ultuna bibliotek, där hon sedemera fick en fast tjänst. Sedan sökte hon vid upprepade tillfällen till Bibliotekshögskolan här i Borås. Till slut kom hon in och fastnade redan under studietiden för det här med katalogisering. Efter sin utbildning på BHS fick hon jobb på biblioteket vid högskolan, och kom då att jobba med just katalogisering.

För ett tag sedan skrev Elisabeth ett inlägg här på bloggen om sitt arbete på biblioteket, här kan du läsa det.

Text: Katharina Nordling
Bild: Klaz Arvidson & arkivbild