Lönehelg i vårt samlingstips.

Nu har många av oss fått lön eller studiebidrag och kanske tänker man direkt att de ska spenderas på stan, det är ju lönehelg. Att konsumera menar många är vår tids religion och det har skrivits ett antal böcker om ämnet de senaste åren och vi har flera i våra samlingar, både som fysisk bok och som e-bok.

shopstop-rapport-fran-ett-celibatEn nyutkommen bok är Shopstop – rapport från ett celibat av Gunilla Brodrej där författaren berättar om sitt shoppingfria år. Brodrej tar upp många vinklar, “konsumtionskritik har många aspekter; ideologiska, moraliska, miljömässiga, samhällsinriktade och djupt personliga. Det räcker inte med att vända den extrema kommersialismen ryggen och låta bli att köpa onödiga, massproducerade prylar i de vräkiga galleriakomplexen. Vad händer med egna företagaren som producerar ekologiska produkter i liten skala – ska vi låta bli att köpa hens produkter också? Säger vi nej till rätt sak om vi upphör med att shoppa i second hand-butiker? Är ett totalstopp av transaktioner den rätta vägen att gå?” (Eriksson, SvD, 2014-05-30)

lyckliga-i-alla-sina-dagar-om-pengars-och-människors-värdeGunilla Brodrej nämner i sin bok en annan i genren, Nina Björks Lyckliga i alla sina dagar ses som en vredens och förtvivlans bok, men det är också en hoppets bok. Den skriver utopin tillbaka in i läsarens hjärta, den påminner om vad som är värt att försvara. Det sköra, älskande och utopiska livet.”  av recensenten (HjortDN, 2012-09-20). Boken handlar om pengar och människor och hur deras värden och värderingar ser ut. Och vad händer när själva människolivet blir en fråga om förtjänst?

Via den boken kan man vid intresse också läsa Katrine kielosKielos Det enda könet där författaren diskuterar marknadsekonomi och idén om den ekonomiske mannen (eller människan). Recensenten Henrik Berggren (DN, 2012-05-22) skriver att  “kritisera idén om ”the economic man” är inte detsamma som att kräva att marknadsekonomin bör avskaffas eller att förespråka en återgång till en hierarkisk familjegemenskap. Problemet är snarare att marknadstänkandet har löpt amok och tillämpas långt utanför sina rimliga gränser, från offentliga verksamheter till den intima sfär där vi nog inte bör göra alltför ingående kostnads-intäktsanalyser – i alla fall om vi inte ser ensamhet som ett eftersträvansvärt mål.” 

Alla böckerna går att låna i fysisk form hos oss på biblioteket, och Lyckliga i alla sina dagar samt Det enda könet kan du låna som e-böcker via Elib hemifrån till surfplatta eller dator. Identifiera dig med dina vanliga inloggningsuppgifter. Tänk också på att författarna till denna typ av populärvetenskapliga böcker ofta har med sina egna politiska åsikter och bakgrunder in i sina resonemang, så läs gärna Torsten Thuréns Källkritik eller se våra samlade ingångar till källkritik på webben.

Text: Lisa Carlson

Läs en e-bok -vecka

2-8 mars är “Read an E-book week”, som skapades av Rita Toews 2004, sedan dess har den vuxit till att bli en internationellt evenemang som ägnas åt läsning och digital kompetens.

“Syftet med Läs en e-bok -veckan är att utbilda och informera allmänheten om fördelar och nöjen med att läsa elektronisk. Författare, förläggare, leverantörer, media och läsare över hela världen är välkomna att delta. De uppmuntras att främja elektronisk läsning med alla möjliga verktyg eller händelse. Dessa kan omfatta: offentliga läsningar, biblioteks skärmar, läs-utmaningar, skolbesök, tidningar och artiklar, blogg,

E-Book man in the chairinternetradiointervjuer, e-boksgåvor och banners på sina hemsidor.” Skriver Rita Toews.

På Läs en e-boks hemsida finns den senaste informationen om e-böcker och den fungerar även som en uppsamlingsplats där författare kan lista sina evenemang.

 

 

Text och Bild: Tandis Talay

E-böckerna ökar

E-boken vinner långsamt men säkert mark på biblioteken, inte minst de akademiska biblioteken. Företeelsen är långt ifrån ny men har ändå dröjt med sitt genomslag i större omfattning, åtminstone här i Sverige.  Redan 2001 kunde man läsa uppsatser skrivna av BHS-studenter om upplevelsen av e-boken. Exempelvis: Bokslut? Den skönlitterära e-boken ur ett läsarperspektiv av Christel Larsen och Helén Olsson. 

2001 hade biblioteket på Högskolan i Borås några hundra e-böcker att erbjuda. Numer kan man välja bland drygt 85 000 titlar. Många av dessa är dessutom kursböcker, vilket borde vara positivt för er studenter. 2010 stod e-boksutlåningen på BLR för 27% av den totala utlåningen. När den vanliga bok-utlåningen minskar ser vi en, i och för sig långsam, men stadig ökning av e-boksansvändningen. Men vi är inte nöjda med detta.

2012 kommer vi på BLR att satsa ännu mer på e-boken. Något som i stor utsträckning saknas i vår e-bokssamling är de svenska böckerna. Det är inte så lätt att råda bot på det eftersom det ännu är trögt på den svenska marknaden, särskilt med lösningar för bibliotek. Förhoppningsvis händer det något under 2012. Under tiden kommer vi att titta på Elib, som är den största aktören för svenska e-böcker just nu. De levererar främst till privatpersoner och folkbibliotek men vi kommer att göra ett urval ur deras samling och koncentrera oss på deras fackböcker. Tyvärr passar deras prismodell dåligt in i ett biblioteks budgetarbete eftersom varje lån kostar 20 kr och det kan vara svårt att beräkna hur många lån det blir på ett år. Trots det vill vi pröva denna tjänst! 

En annan helt ny tjänst som lanseras i år är Prioinfos e-prioinfo, som bygger på Ebrarys plattform. Än så länge inte så många titlar, men en prismodell som är bättre anpassad efter bibliotekens förutsättningar. Stämmer deras reklam så kommer dessutom samlingen att växa.

Så kanske kan du snart hitta någon av dina svenska kursböcker som e-böcker på BLR också.

 Text: Martin Borg