Databasen IEEE Xplore – för dig som läser till ingenjör eller forskar inom teknik!

Vad är IEEE Xplore?

IEEE Xplore är en databas som innehåller både böcker, konferenspaper, artiklar ur tidskrifter och magasin, standarder m.m. Åtkomst sker via Databaser på www.hb.se/biblioteketsara

IEEE (*IEEE, uttalas “Eye-triple-E”) står för Institute of Electrical and Electronics Engineers och är en internationell bransch- och intresseorganisation för forskare och professionella inom teknik- och ingenjörsämnena. Man anordnar konferenser, ger ut tidskrifter, utarbetar standarder m.m. I databasen IEEE Xplore samlas IEEEs utgivning tillsammans med en mängd andra publikationer inom bland annat följande områden:

Hur kan jag använda IEEE Xplore?
IEEE Xplore tillhandahåller instruktionsfilmer (på engelska) som gör att du snabbt kan komma igång och använda de olika funktionerna.

Introduktion till att söka i databasen.

Jobba vidare med sökresultatet.

Det finns även manualer i pdf-format.

Och du t.ex. läsa hur du kan använda din sökhistorik för att göra mer avancerade sökningar.

Har du frågor eller vill veta mer om IEEE Xplore – kontakta informationspunkten eller biblioteket@hb.se!

Text: Sara Hellberg